Jak wynika z raportu dla większości producentów krajowych Rosja nie stanowiła podstawowego rynku zbytu. Znaczna część z nich korzystając z wcześniejszych przykrych doświadczeń z rynkiem rosyjskim starała się uniknąć uzależnienia od tego partnera szukając odbiorców na rynku krajowym i unijnym oraz rynkach poza UE.

Historia ograniczeń i wzrostów na rynku rosyjskim

W latach 2004-13 polski eksport żywności do Rosji zwiększył się trzykrotnie z 0,4 mld euro do 1,3 mld euro, jednak sprzedaż do pozostałych krajów zwiększyła się aż czterokrotnie z 4,9 do 19 mld euro. Mimo ogólnej tendencji wzrostowej, eksport poszczególnych produktów zwiększał się w sposób bardzo nierównomierny.

W dużym stopniu wpłynęły na to decyzje polityczne rosyjskich władz:

• 2005 – 2007: zakaz importu mięsa i jego przetworów;

• 2005 – 2008: zaprzestanie uznawania polskich świadectw fitosanitarnych, co przyczyniło się do spadku eksportu produktów roślinnych, w tym szczególnie owoców i warzyw;

• VI 2011 – VII 2011: embargo na warzywa w związku z falą zakażeń bakterią E.coli.

 Ograniczenia w eksporcie do Rosji były uciążliwe dla polskich dostawców, jednak spadek sprzedaży do Rosji był w dużym stopniu kompensowany wzrostem sprzedaży do innych krajów.

 Po zniesieniu zakazów importu, eksport był bardzo szybko odbudowywany.

Przełomowy rok 2014

W 2014 r., po dwóch latach bardzo dobrych wyników, polski eksport produktów rolno-spożywczych do Rosji odnotował spadek. Miało na to wpływ kilka czynników: pogorszenie sytuacji gospodarczej w Rosji, zakaz importu wieprzowiny z krajów Unii Europejskiej oraz wprowadzone embargo. Oznacza to, że ograniczenia wprowadzone przez Rosję były tylko jedną z przyczyn, które przełożyły się na ponad 30-procentowy spadek eksportu żywności do tego kraju. Warto podkreślić, że znacznie niższe były ceny eksportowanych towarów niż w poprzednim roku. Co ciekawe, produkty nieżywnościowe, które nie były objęte embargiem, również zanotowały 11 proc. spadek. 

W latach 2004-2013 udział Rosji w polskim eksporcie żywności spadł z 7,7 proc. do 6,2 proc., przy wzroście udziału eksportu ogółem z 3,9 proc. do 5,3 proc.

 Wzrost i to szybszy od przeciętnego odnotowano jednak w działach, takich jak: owoce i warzywa oraz przetwory mleczarskie. Ogółem jednak Rosja w 2013 r. była trzecim największym importerem żywności z Polski, po Niemczech i Wielkiej Brytanii.