Od lat mówi się o nieuczciwych przedsiębiorcach, skutecznie unikających konieczności zapłacenia rolnikom za odebrane od nich artykuły. Rolnicy czekają na stworzenie możliwości odzyskiwania pieniędzy.

Obecnie finalizowane są prace w ramach uzgodnień wewnątrzresortowych projektu założeń do projektu ustawy o utworzeniu Funduszu Gwarantowanych Świadczeń za Sprzedane Produkty Rolne, po zakończeniu których projekt ten zostanie przekazany do konsultacji społecznych – informuje Ministerstwo Rolnictwa. - Celem projektowanych rozwiązań jest udzielenie pomocy finansowej producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty od jednostki skupującej lub podmiotu przetwórstwa produktów rolnych za sprzedane produkty rolne: zboża, rzepak, owoce i warzywa, tytoń, chmiel, ziemniaki, buraki cukrowe oraz żywe: świnie, bydło, cielęta, konie, owce, kozy, króliki, drób i ryby.

W projekcie założeń do projektu ustawy o utworzeniu Funduszu Gwarantowanych Świadczeń za Sprzedane Produkty Rolne, zaproponowano  uregulowanie utworzenia, zasad finansowania, funkcjonowania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń za Sprzedane Produkty Rolne oraz zakresu i trybu udzielania pomocy producentom rolnym w związku z niedokonaniem przez jednostkę skupującą lub podmiot przetwórstwa produktów rolnych  zapłaty za sprzedane ww. produkty rolne.

Podobał się artykuł? Podziel się!