- Od dnia wejścia w życie ustawy o funduszach promocji na rachunki wszystkich funduszy promocji wpłynęło łącznie 148 mln zł – poinformowała wiceminister. -  Płatności te pochodzą od ponad 10 tys. podmiotów. Wydatki funduszów promocji w tym czasie wyniosły ponad 130 mln zł. Ze środków funduszy finansowano udział w targach, wystawach, a także prowadzenie badań rynkowych, dotyczących poszczególnych produktów oraz wspieranie badań naukowych i rozwojowych. Finansowano także szereg kampanii w mediach. Udzielano również wsparcia finansowego na realizację szkoleń dla producentów i przetwórców. Wspierano także udział krajowych organizacji branżowych w pracach specjalistycznych, stałych i roboczych komitetów organizacji międzynarodowych.

Jak poinformowała wiceminister, fundusze promocji mają udział we współfinansowaniu programów unijnych:

- Od początku funkcjonowania mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej o nazwie „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych” Komisja Europejska zaakceptowała dwadzieścia jeden wieloletnich programów o charakterze promocyjno-informacyjnym, których całkowity budżet wynosi ponad 62 mln euro, z czego ze środków funduszy promocji udzielono wsparcia w wysokości 54,5 mln zł. Według stanu na 15 marca 2013 r. wysokość środków, zgromadzonych na kontach wszystkich funduszy promocji, wynosi ponad 29 mln zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!