Dlatego tak ważne jest umiejętne zarządzanie nimi. Jednym z narzędzi do tego służących są ubezpieczenia, które odpowiednio dopasowane mogą skutecznie chronić dorobek rolnika.

Kiedy zatem, o jakim ubezpieczeniu rolnik powinien pomyśleć?

WIOSNA (kwiecień/maj)

Wiosna to czas kiedy przyroda budzi się do życia. Rolnicy zaś rozpoczynają zasiewy wiosenne. Na podstawie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich za niewielką składkę można zabezpieczyć uprawy.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wybiera ubezpieczyciela na podstawie jego doświadczeń w ubezpieczaniu rolników, analizując przydatność polis dla działalności rolniczej ich praktyczność i dopasowanie. Polisy z 50% refundacją mogą oferować tylko towarzystwa sumiennie wywiązujący się z likwidacji szkód rolniczych. My takie ubezpieczenia mamy od 7 lat.- mówi Andrzej Janc - Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych, Concordia Polska TUW.

Ubezpieczenia upraw rolnych mają charakter obowiązkowy. Oznacza to że każdy rolnik pobierający dopłaty bezpośrednie powinien się ubezpieczyć. Najlepiej ubezpieczyć całą powierzchnią upraw gdyż gradobicia, przymrozki wiosenne, deszcze nawalne czy huragany nie wybierają miejsca, które w gospodarstwie zostanie zniszczone. Doświadczenia z ostatnich lat pokazują że rolnicy najczęściej obawiają się gradobicia, które w ciągu kilku minut może zniweczyć trud całorocznej pracy.

LATO (czerwiec)

Aby móc dobrze i spokojnie przygotować się do okresu żniw, rolnik powinien także pomyśleć o zabezpieczeniu swoich maszyn rolniczych. W okresie wzmożonych prac polowych często dochodzi bowiem do ich wypadków i pożarów sprzętu, co skutkuje niemożnością prowadzenia dalszych robót. A każdy dzień, każda godzina są w tym czasie bardzo cenne. Warto więc pomyśleć o ubezpieczeniu, dzięki któremu, w razie awarii, szybko i sprawnie uda się naprawić szkodę.

- W ramach ubezpieczenia maszyn rolniczych posiadamy specjalne ubezpieczenie Agro Casco. Ubezpieczeniem mogą być objęte zarówno mniejsze, jak również bardzo duże i specjalistyczne maszyny, których wartość nie rzadko przekracza poziom 1 mln zł. Są to najczęściej ciągniki rolnicze kombajny zbożowe, buraczane, ziemniaczane, maszyny uprawowo - siewne, opryskiwacze, przyczepy itd..- wyjaśnia Andrzej Janc.

JESIEŃ (wrzesień-październik)

Jesień to intensywny okres prac polowych pod kątem upraw ozimych. Przestrzegając terminów agrotechnicznych, niemal z zegarkiem w ręku należy obsiać pola. Aby trud pracy nie poszedł na marne w przypadku ostrej zimy warto ubezpieczyć uprawy w pakiecie zawierającym ujemne skutki przezimowania. Doświadczenia ostatnich lat, zwłaszcza roku 2012 wskazują, że warto się zabezpieczyć wykupując polisę.