Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej będą obowiązywały w nowej perspektywie finansowej UE - od 2014 do 2020 r. Propozycje nowych rozwiązań zaproponowała Komisja Europejska. Polska prezydencja i minister Marek Sawicki podjęli na forum UE debatę na temat przyszłych zmian.

KE w swoich propozycjach zmierza do tego, by odnowiona Wspólna Polityka Rolna po 2013 była bardziej przyjazna środowisku, mniej uciążliwa administracyjnie dla małych gospodarstw. Komisja chce też doprowadzić do zmniejszenia różnic w dopłatach bezpośrednich między krajami. Komisja uważa, że propozycje pozwolą podnieść konkurencyjność rolnictwa oraz zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe Europie.

- Samorząd rolniczy nie zgadza się na przedstawioną przez Komisję Europejską formę dokumentów, gdyż propozycje Komisji Europejskiej nie mówią o wyrównaniu dopłat bezpośrednich dla wszystkich rolników UE - napisał do prezydenta i premiera prezes KRIR Wiktor Szmulewicz.

Izby domagają się, by Komisja opracowała nowe zasady naliczania płatności bezpośrednich, "ponieważ obowiązujące zasady nie odzwierciedlają obecnej światowej sytuacji". - Kryteria naliczania płatności powinny być mierzalne, oparte o sprawiedliwe i obiektywne wskaźniki takie same dla wszystkich krajów UE - uważa Szmulewicz.

W ocenie Izb zmiany w WPR będą miały "kluczowe znaczenie dla efektywnego wykorzystania potencjału rolnictwa i obszarów wiejskich w Unii Europejskiej", zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego oraz zrównoważonego rozwoju całej UE.

Rolniczy samorząd chce, by prezydent i premier włączyli się do dyskusji nad nowymi zasadami WPR oraz negocjacji i działań dla obrony interesów polskiej wsi i zapewnienia polskim rolnikom równych szans na jednolitym rynku rolnym UE.

Podobał się artykuł? Podziel się!