Działania doraźne i zapobiegające powstawaniu problemów – a to wszystko na wspólnym rynku, z ograniczeniami z tego wynikającymi. Czy uda się pomóc producentom owoców miękkich – a także zapobiec kolejnym upadkom poszczególnych rynków?

Wczoraj w sejmie poseł Dariusz Bąk pytał o sposoby ratowania rynku owoców, także w kontekście ogólnej sytuacji w rolnictwie:

- Dlaczego rząd Donalda Tuska, składający się z PO i PSL, ignoruje potrzeby rolników, dlaczego dopuszcza do zapaści na kolejnym rynku i na kolejnym obszarze produkcyjnym w Polsce, jeżeli chodzi o wieś, jakim jest produkcja owoców? Produkcja owoców to są uprawy wieloletnie, gdzie poniesiono wielkie nakłady, i rząd nie robi nic. Co rząd zrobił, żeby zapobiec zmowie cenowej, bo wygląda na to, że podmioty skupujące dopuściły się zmowy cenowej? Czy rząd coś w tej sprawie zrobił? Dlaczego zlikwidowano dopłaty do owoców miękkich w 2012 r.? Po klęsce, która wystąpiła na rynku trzody chlewnej, na rynku wieprzowiny, po klęsce, która wystąpiła i trwa dalej na rynku zbóż, mamy do czynienia z kolejną klęską. Z czego rolnicy polscy mają żyć? Dlaczego rząd Donalda Tuska pomija potrzeby rolników? W Polsce tylko 10 proc. rolników utrzymuje się z przychodów tylko i wyłącznie z rolnictwa. Dlaczego ignorujecie sprawy polskiej wsi i niszczycie polską wieś?

Jak odpowiedziała wiceminister Zofia Szalczyk, Ministerstwo Rolnictwa wystąpiło do Komisji Europejskiej o zastosowanie środków przeciwdziałania zakłóceniom na rynkach porzeczki czarnej i wiśni.

- W obecnej sytuacji prawnej tylko Komisja Europejska ma uprawnienia do wdrożenia środków w tym zakresie, na podstawie art. 219 rozporządzenia 1308 z 2013 r. – mówiła wiceminister.  - Chodzi o wdrożenie środków, które mogłyby zapobiegać takim sytuacjom. Komisarz został szczegółowo poinformowany, że w obecnej sytuacji w Polsce zachodzi szczególnie pilna potrzeba sprawnego zarządzania kryzysowego i ustanowienia stosownych rekompensat dla producentów, którzy utracili dochody w wyniku tak niskich cen.

W planach jest też udzielenie pomocy finansowej producentom porzeczek i wiśni w ramach pomocy de minimis – planowane jest przeznaczenie 30 mln zł na wypłatę producentom porzeczek i wiśni wsparcia w związku z niskimi cenami.