W SGGW rozpoczęła się dwudniowa konferencja „Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej”.

W Polsce i Europie rolnik nie ma problemów z wyprodukowaniem żywności. Ogniwem ważnym w tym procesie okazuje się gospodarstwo rodzinne – co do tego nie mieli wątpliwości mówcy rozpoczynający konferencję. Rektor SGGW prof. Alojzy Szymański podkreślił, że gospodarstwo rodzinne było i będzie w naszym kraju podstawą. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW dr hab. Krzysztof Rączka stwierdził wręcz, że dzięki rolnictwu rodzinnemu w Polsce przetrwało w ogóle rolnictwo.

– Przyszedłem dzisiaj na tę konferencję z gotową prośbą – nie o pomoc dla siebie, nie o pomoc dla resortu rolnictwa, ale o pomoc dla gospodarstw rodzinnych polskich i europejskich – mówił minister rolnictwa Marek Sawicki. Powodem tego nie jest ONZ-owski rok rodziny, ale to, że właśnie gospodarstwa rodzinne zapewniają Europie bezpieczeństwo żywnościowe w sensie ilościowym i jakościowym. W nowym PROW istnieje wiele mechanizmów mających je wzmacniać i rozwijać. Embargo rosyjskie nie zubożyło konsumenta, najsłabszym ogniwem okazało się gospodarstwo. Podczas spotkań z rolnikami nie udało się odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, aby poprawić dochodowość. – Dlatego tu dzisiaj właśnie w środowisku specjalistów od ekonomii i w środowisku specjalistów prawa – nie dla siebie, ale dla rolników, dla polskich gospodarstw rodzinnych - proszę o pomoc i o przygotowanie być może swego rodzaju przewodnika, instruktażu prawno-ekonomicznego, jak lepiej wykorzystać potencjał rodziny, produkującej dobrą i zdrową, najlepszą na świecie żywność, aby z tej produkcji jak najwięcej zostało w rodzinie, po to, aby to co było istotą, początkiem WPR, a więc bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo ekonomiczne – podkreślam: bezpieczeństwo ekonomiczne rodziny, żeby było zapewnione – zaapelował minister rolnictwa Marek Sawicki. Dodał, że liczy na opracowanie przewodnika, z którym ministerstwo mogłoby pójść do gospodarstw rodzinnych jeszcze tej jesieni i zimy i powiedzieć im: „Tak, mamy wypracowaną dla was instrukcję, jak korzystać z PROW, w którym są przydatne dla was narzędzia.”