Analizy wyraźnie pokazują, jak przez kilka minionych lat zmienił się profil polskiego rolnika. Zmiany są widoczne na wielu płaszczyznach: w wieku i wykształceniu  właścicieli gospodarstw. Blisko 60 proc. z nich ma wykształcenie minimum średnie, a prawie 70 proc. gospodarstw jest zarządzanych przez ludzi stosunkowo młodych. To  sprawia, że są oni otwarci na zmiany w sposobie prowadzenia biznesu, a także wszelkie nowinki techniczne.

Rolnicy w sieci

Choć nadal wielu rolników korzysta z tradycyjnych mediów jak telewizja, prasa czy radio, to jednak coraz więcej  posługuje się Internetem. Blisko 65 proc. ankietowanych posiada konto e-mail i stawia na tę drogę komunikacji. Informacji branżowych najczęściej szukają właśnie w sieci, choć wielu uczestniczy również w wykładach i szkoleniach w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego.

– Nasze analizy prowadzone  od 5 lat wspólnie z Martin&Jacob  pomagają nam nie tylko w zrozumieniu potrzeb i oczekiwań klientów, ale przede wszystkim dostosowywaniu się do dynamicznie zmieniającego rynku rolnego – powiedział Witold Okarma, wiceprezes Zarządu Banku BGŻ. – Potwierdzeniem właściwie wprowadzanych przez nas zmian jest fakt, że z roku na rok przybywa nam klientów. W 2012 roku przychody z tego segmentu przekroczyły 30 proc.  – dodał Witold Okarma.

Bank dla rolnika

Polscy rolnicy potrzebują banku, który jest blisko, a doradca jest kompetentny i uprzejmy. Od „idealnego banku” oczekują porad w kwestii funduszy unijnych, prognoz dotyczących rozwoju rynków rolnych, cen produktów oraz informacji o ubezpieczeniach. Rolnicy chcą, aby instrumenty finansowe oferowane przez bank wspierały szanse, jakie stoją przed ich gospodarstwami. Trzech na czterech rolników posiada w banku rachunek oszczędnościowy lub bieżący. Coraz więcej osób z tej grupy korzysta także z kart płatniczych. Popularność zyskuje także wypłata gotówki w bankomacie. 

Jak im się żyje

Wielu rolników ocenia swoją sytuację materialną pozytywnie lub nawet bardzo pozytywnie. Dochody gospodarstw nie są przeznaczane jedynie na wydatki związane z życiem codziennym. Coraz większą część swojego budżetu przeznaczają na rozwój swoich gospodarstw, choć uwzględniają w nim również wydatki na dobra luksusowe. Blisko 60 proc. ankietowanych deklaruje, że miesięczne dochody netto ich gospodarstw mieszczą się w przedziale od 2 do 8 tys. zł.