Realizację tych zadań przez spółki ANR potwierdzają następujące fakty:

Hodowlą twórczą w spółkach rolniczych objętych jest 29 gatunków (taksonów), hodowlą zachowawczą – 46 gatunków roślin. W spółkach ogrodniczych hodowla twórcza dotyczy 15 gatunków, a zachowawcza 39 gatunków warzyw. W roślinach ozdobnych prowadzona jest prawie wyłącznie hodowla zachowawcza.

Własnością spółek ANR jest ogółem 368 odmian roślin warzywnych oraz 325 odmian roślin rolniczych. Niezmiennie spółki Agencji Nieruchomości Rolnych odgrywają dominującą rolę w hodowli roślin w Polsce a potwierdza to fakt, że posiadają 48,5 proc. odmian roślin rolniczych i 60,3 proc. odmian roślin warzywnych pochodzących z krajowej hodowli wpisanych w Rejestrze Odmian. Natomiast udział odmian spółek ANR we wszystkich odmianach wpisanych do Rejestru Odmian wynosi 32,4 proc. (rośliny rolnicze 24,4 proc. i warzywne 44,2 proc.).

Według stanu z 2013 r. zarejestrowanych było 75 odmian roślin rolniczych w 17 krajach świata i 112 odmian roślin warzywnych w 6 krajach. Są to odmiany zarejestrowane w krajowych rejestrach odmian, których sprzedaż miała miejsce w ostatnich 5 latach.

Kierunki hodowli roślin uprawnych są bardzo zróżnicowane w zależności od specyfiki gatunku. Główne priorytety to plonowanie, odporność na stresy biotyczne i abiotyczne, specyficzne dla gatunku cechy jakościowe oraz cenne właściwości użytkowe.  W związku ze wzrastającą dynamiką zmian klimatycznych coraz większego znaczenia będzie nabierać hodowla odmian o zwiększonej tolerancyjności na suszę oraz o wyższym, niż dotychczas akceptowanym, poziomie zimotrwałości. Rolnictwo zrównoważone oraz integrowana produkcja będzie wymagać odmian o większej polowej odporności na choroby oraz lepiej wykorzystujących składniki pokarmowe, w szczególności azot - informuje ANR.

Podobał się artykuł? Podziel się!