W spotkaniu wziął udział Adam Poniewski – dyrektor szczecińskiego Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych, który zaprezentował zebranym działalność kierowanej przez siebie jednostki za 2010 rok oraz omówił wyniki za 5 miesięcy bieżącego roku.

Dyskusja, jaka wywiązała się na koniec wszystkich wystąpień, poświęcona była aktualnym problemom, z jakimi boryka się zachodniopomorskie rolnictwo. Najwięcej pytań skierowanych było bezpośrednio do Ministra Sawickiego, a dotyczyły głównie sprzedaży i dzierżawy ziemi z Zasobów ANR.

Minister zastrzegł potrzebę organizacji większej ilości przetargów ograniczonych na powiększenie gospodarstw rodzinnych. Jednocześnie zauważył, iż możliwość rozłożenia ceny na raty w ANR lub zakup nieruchomości na warunkach preferencyjnych często są korzystniejsze niż płatność za dzierżawę z wysokim czynszem.

Marek Sawicki na zakończenie stwierdził, iż właściwym kierunkiem prywatyzacji ziemi z Zasobu Skarbu Państwa jest jej trwałe rozdysponowanie, czyli sprzedaż rolnikom.

Podobał się artykuł? Podziel się!