Mamy pierwszy dzień, w którym w Unii Europejskiej nie obowiązuje kwotowanie mleka.

Polska od względem produkcji mleka zajmuje obecnie 4. miejsce w UE. - Naszym celem jest, aby najwyżej za dwa lata zająć 3. miejsce. Żeby to zrobić, to oczywiście jest potrzebna współpraca rolników i przetwórców. Ale nie wystarczy wyprodukować, trzeba także zagospodarować – mówi minister i zapowiada, że uda się to przeprowadzić.

Do odejścia od kwotowania UE przygotowywała się długo, jest wiele zaleceń, wprowadzających możliwości rozwiązań w zakresie budowania więzi rolników, budowania ich powiązań wobec przetwórstwa, handlu, dotarcia do konsumenta. – Te możliwości, które daje prawo unijne, my chcemy przekuć w obowiązki ustawowe. W tym celu jest przygotowana – czeka na rozpatrzenie przez Komitet Stały Rady Ministrów – ustawa o ARR, w której formy organizowania się rolników chcemy prawnie ustabilizować, ucywilizować, bo odejście od kwotowania nie oznacza samowoli rynkowej – zapowiada Sawicki.

Minister ocenia, że zmiany prawne wzmocnią pozycję rolnika w łańcuchu marketingowym, pozwolą planować produkcję i dostosowywać ją do popytu. Zwraca uwagę na potrzebę zmian strukturalnych: - Niemcy mające trzykrotnie  większą kwotę mleczną dotychczas, a więc także i tę produkcję, dostawców mają o połowę mniej.  Jeśli chodzi o liczbę podmiotów skupujących, mimo że kwotę mamy mniejszą, to jesteśmy liderem w Europie. Liczba zakładów przetwórczych – porównywalna. Ale co istotne, koncentracja samej produkcji, a więc wysokość kwoty na jednego dostawcę, jest sześciokrotnie niższa w Niemczech czy we Francji, a wysokość kwoty przetwarzanej przez jeden podmiot przetwórczy w Polsce około cztery razy niższa niż w tych dwóch państwach. To jest taki sygnał, jaki kieruję do całego sektora, i wytwórczego w produkcji mleka, i do rolników, i do przetwórców. Ta informacja pokazuje, że zmiany są konieczne.

Minister zwrócił też uwagę, że dwa nasze największe spółdzielcze koncerny Mlekpol i Mlekowita mają „ledwie sygnalizowany” udział w światowym rynku. – Widać, że żeby nawiązać równorzędną konkurencję na rynku światowym potrzebna jest koncentracja, potrzebna jest współpraca.