Sieć sklepów Biedronka zażądała od 1 kwietnia od swoich dostawców produktów mleczarskich obniżenia cen średnio o 15-20 proc. – alarmują PIM i PFHBiPM.

„Polityka sukcesywnego nieuzasadnionego żądania obniżania cen dostawcom produktów mleczarskich była sygnalizowana i podnoszona przez nas już wielokrotnie” – czytamy w listach. „W ostatnich dniach te działania nasiliły się ponownie. Żądania natychmiastowego obniżania cen podstawowych produktów mleczarskich pojawiły się wraz z zakończeniem systemu kwotowania mleka. Zdaniem kierownictwa Jeronimo Martins Polska uwolnienie rynku mleka spowodowało obniżkę cen na rynku europejskim. Wszelkie informacje przez nas posiadane, m.in. z Europejskiego Obserwatorium cen oraz EUROSTATU jednoznacznie wskazują na dokładnie odwrotną sytuację. Od kilku tygodni ceny produktów na europejskim i światowym rynku są stabilne”.

Autorzy listu zauważają, że takie obniżenie cen przez mającą pozycję lidera na rynku detalicznym sieć JMP spowoduje spadek cen na całym rynku, a w efekcie obniżenie cen dla przetwórców i dostawców mleka. Konieczność zastosowania cen wnioskowanych przez sieć JMP spowoduje spadek cen mleka do 0,90 zł za l, co uczyni produkcję mleka nieopłacalną. Przy prognozowanych karach za przekroczenie kwoty dojdzie do „całkowitego unicestwienia polskiego mleczarstwa, bankructwa rolników i przetwórców”.

Autorzy listu domagają się więc od premier powołania międzyresortowego zespołu, „który przeanalizuje sytuację powstałą na rynku mleka, na skutek praktyk prowadzonych przez sieci handlowe oraz podejmie działania na rzecz regulacji prawnych w tym obszarze”.

W liście skierowanym do ministra autorzy przypominają również, że w ramach prac zespołu powołanego 11 lutego przedłożyli projekt ustawy regulującej te kwestie i oczekują nadania mu biegu.

Jak informuje PFHBiPM, projekt był już kilkakrotnie przedstawiany, ale nie doczekał się prac sejmowych. Reguluje zasady i tryb przeciwdziałania nieuczciwym praktykom przedsiębiorców zajmujących się obrotem produktami spożywczymi lub rolnymi wobec dostawców tych produktów.

Podobał się artykuł? Podziel się!