Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego (ARR) w Gdyni Radosław Szatkowski poinformował, że na terenie województwa mrozy spowodowały wymarznięcie ponad 25,5 tys. ha pszenicy (z 117,5 tys. zasianej) oraz 6,8 tys. ha rzepaku (z 41,9 tys. ha).

Największe straty w uprawach pszenicy ponieśli rolnicy w powiatach: człuchowskim, gdzie wymarzło 2,4 tys. ha z 4,8 tys. ha (50 proc.), kwidzyńskim, gdzie zmarzły uprawy na powierzchni 6,2 tys. ha z 13,9 tys. ha (44 proc.), starogardzkim (zmarzło 2,3 tys. ha z 5,6 tys. ha) i tczewskim (5,1 tys. ha z 14,3 tys. ha).

W uprawach rzepaku ozimego największe straty ponieśli rolnicy w powiatach: człuchowskim (1,3 tys. ha z 2,9 tys. ha, tj. 44 proc.) i kwidzyńskim (zmarzło 2 tys. upraw z 4,9 tys. ha zasianych, czyli 41 proc.).

- Największe straty powstały tam, gdzie nie było pokrywy śnieżnej, bo zima była bardzo łagodna i nagle przyszedł bardzo silny mróz w lutym. Nie było tej tzw. pierzyny puchowej chroniącej uprawy - dodał.

Jeżeli doszło do wymarznięcia upraw, które zostały zasiane jesienią materiałem siewnym kwalifikowanym, a złoży się do agencji informacje o zamiarze ponownego obsiania takim materiałem, to można (...) ponownie otrzymać dopłatę - wyjaśnił.

W przypadku zbóż oraz mieszanek zbożowych i pastewnych dopłata do jednego hektara upraw wynosi 100 zł, roślin strączkowych 160 zł, a ziemniaków 500 zł.

- Jeżeli uprawy ozime zasiane ziarnem kwalifikowanym zostały zniszczone przez mrozy i jeżeli rolnik chce zaorać czy zasiać na nowo tę plantację, to musi jak najszybciej poinformować ARR o zniszczeniach i złożyć wniosek o dopłatę na ziarno wysiane jesienią - powiedział. W przypadku złożenia już wniosku o dopłatę - jak podkreślił Szatkowski - "wystarczy podpisać odpowiednie oświadczenie i dołączyć protokół strat".

Dopłaty te przysługują w ramach tzw. pomocy de minimis. Pomoc de minimis to wsparcie, jakiego może udzielić rolnikowi państwo bez zgody Komisji Europejskiej. Pomoc taka może wynieść maksymalnie 7,5 tys. euro w ciągu trzech kolejnych lat na jedno gospodarstwo. Polega ona m.in. na dopłatach do kwalifikowanych nasion, roślin energetycznych czy w ulgach w podatkach.