Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów. Cena ta wynosi 53,75 zł i jest podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.

Co ciekawe w ubiegłym roku stawka ta była wyższa, bo 1 dt żyta kosztowała 61,37 zł. Zatem zmiana ta sięga 7,62 zł.

Wyliczenia realizuje się na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045). Według nowego brzmienia art. 1 powyższej ustawy, który ma wejść w życie z początkiem 2016 r. opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Zmiany w powyższej ustawie tyczą się również zasad ustalania podatku w odniesieniu do gruntu pod stawami, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych, gruntów pod rowami oraz gruntów rolnych zabudowanych – bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego. Od 1 stycznia 2016 r. wymienione wcześniej grunty przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:

1) 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych – 1 ha przeliczeniowy;

2) 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami – 0,20 ha przeliczeniowego.

Podobał się artykuł? Podziel się!