Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2008 r., od dnia 28 lutego br. stopa procentowa odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 14,00 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym.

KRUS przypomina, że stopa procentowa jest m.in. podstawą naliczania odsetek za zwłokę z tytułu nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Odsetki z tego tytułu naliczane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, z 1999 r. poz. 926, z późn. zmianami), począwszy od następnego dnia po upływie ustawowego terminu płatności, aż do dnia dokonania zapłaty włącznie.

Źródło: KRUS

Podobał się artykuł? Podziel się!