KRUS informuje, że od dnia 1 grudnia 2007 r. kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent wynoszą:

30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 811 zł 10 gr
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 1.892 zł 40 gr
130% tego wynagrodzenia 3.514 zł 50 gr

Zestawienie podstawowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników

Świadczenia
z ubezpieczenia emerytalno-rentowego 

  na dzień 01.09.2007

  na dzień   01.12.2007

emerytura i renta  podstawowa 

597 zł 46 gr

597 zł 46 gr

renta strukturalna

896 zł 19 gr

896 zł 19 gr

dodatek pielęgnacyjny  

153 zł 19 gr

153 zł 19 gr

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego   

229 zł 79 gr

229 zł 79 gr

dodatek kombatancki   

153 zł 19 gr

153 zł 19 gr

dodatek z tytułu tajnego nauczania    

153 zł 19 gr

153 zł 19 gr

dodatek kompensacyjny   

22 zł 98 gr

22 zł 98 gr