Pisaliśmy, że według stereotypowych wyobrażeń (zbadanych w sondażu CBOS), dochody rolników są znacznie wyższe, niż w rzeczywistości (według Diagnozy społecznej, badania ankietowego GUS). W „Raporcie o stanie wsi” dr Barbara Fedyszak-Radziejowska z PAN pisze, że od czasu akcesji Polski do UE sytuacja ekonomiczna mieszkańców wsi i rolników poprawiała się stabilnie i systematycznie, ale i tak nie osiągnęła poziomu zamożności stanowiącego średnią do całej próby.

„Nadal sytuacja materialna rolników i mieszkańców wsi sytuuje ich poniżej tej średniej, podobnie jak osoby bezrobotne. Elitę ludzi zamożnych stanowią przedsiębiorcy, pracownicy sektora publicznego oraz mieszkańcy największych miast, których dzieli wyraźny dystans nie tylko od rolników czy mieszkańców wsi, lecz także od mieszkańców średnich miast (20-100 tys.) Wyniki opublikowane w <Diagnozie społecznej 2013> potwierdzają wyniki sondaży CBOS, w których zarówno rolnicy, jak i mieszkańcy wsi plasowali swoje miejsce w strukturze społecznej na dole, a dochody oceniali jako <ani dobre, ani złe>” – pisze dr Barbara Fedyszak-Radziejowska.

Co ciekawe, rolnik nie tylko „zna swoje miejsce w szeregu”, ale nawet jest z niego zadowolony.

„W 2013 r. deklarację <zadowolony z życia> złożyło 89 proc. mieszkańców wsi utrzymujących się z pracy w gospodarstwie rolnym, 91 proc. mieszkańców wsi pracujących na własny rachunek poza rolnictwem oraz 89 proc. mieszkańców wsi utrzymujących się z pracy najemnej  - i to mimo że swoje warunki materialne jako dobre oceniło tylko 35 proc. rolników, 41 proc. pracowników najemnych oraz 50 proc. pracujących na własny rachunek poza rolnictwem” – podaje dr Barbara Fedyszak-Radziejowska. Jak dodaje, rolników nie dotyczą zjawiska patologiczne, mierzone syntetycznym wskaźnikiem złożonym z takich zmiennych,  jak nadużywanie alkoholu i narkotyków, palenie papierosów, korzystanie z usług psychiatry i psychologa, bycie sprawcą lub ofiarą łamania prawa. Barbara Fedyszak-Radziejowska podsumowuje: „mimo gorszej sytuacji materialnej i niższego poziomu cywilizacyjnego rolnicy jako grupa społeczno-zawodowa plasują się powyżej średniej zarówno swoją obywatelską aktywnością oraz poczuciem zadowolenia z życia, jak i stosunkowo wolną od patologii sytuacją życiową i dobrostanem psychicznym”.

Podobał się artykuł? Podziel się!