„W projekcie założeń projektu ustawy o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego przyjętym przez komitet Rady Ministrów proponuje się zmodyfikowanie zasad opłacania podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego polegające na wprowadzeniu jednorazowej płatności podatku w terminie do dnia 15 marca roku podatkowego, w przypadku gdy kwota zobowiązania podatkowego nie przekracza 100 zł” – poinformował wiceminister finansów Maciej Grabowski, odpowiadając na interpelację posła Henryka Smolarza.

Poseł pytał o możliwość rozłożenia na miesięczne raty podatku od środków transportowych. Takich planów Ministerstwo Finansów nie ma.

Wiceminister przypomniał tylko, że „w przypadku zaistnienia problemów w regulowaniu zobowiązań podatkowych, w tym podatku od środków transportowych, należy zauważyć, iż stosownie do art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.) organ podatkowy może na wniosek podatnika m.in. rozłożyć zapłatę podatku na raty, jeżeli uzasadnia to ważny interes podatnika lub interes publiczny”.

Podobał się artykuł? Podziel się!