Europoseł przekonuje, że rolę inspirującą do zmian o charakterze cywilizacyjnym może odegrać nowa Wspólna Polityka Rolna w latach 2014-20: „Jeśli jednak Polska chce w pełni wykorzystać nową WPR, to konieczne są poważne reformy na wsi”.

Według Olejniczaka, rolnikom trzeba uświadomić, że podatek dochodowy nie jest płacony od obrotu, ale od dochodu, a reforma podatkowa powinna być oparta na całkowitej dowolności – jeśli ktoś chce pozostać przy podatku rolnym, powinien mieć do tego prawo. W Polsce jest wiele gospodarstw socjalnych, które i tak nie byłyby w stanie płacić wyższych podatków - twierdzi.

„Powszechny system podatkowy powinien być ofertą dla:

1. korzystających ze środków na modernizację gospodarstw;

2. korzystających z mechanizmu zarządzania ryzykiem;

3. rozliczających VAT” - napisał.

Jego zdaniem, w Polsce powinna funkcjonować tylko jedna agencja płatnicza. ARR powinna być przyłączona do ARiMR.  Agencję Nieruchomości Rolnych należy zlikwidować, a zasoby ziemi przekazać samorządom - twierdzi.

„Jako wyzwanie chwili” określa utworzenie jednej sprawnej inspekcji zajmującej się kontrolami bezpieczeństwa żywności.

„Zadaniem państwa jest zmniejszanie różnic w jakości życia między mieszkańcami wielkich miast a resztą kraju” – stwierdza Olejniczak i dodaje: „Przez setki lat główną troską modernizatorów wsi był brak pieniędzy. Dzisiaj dzięki Unii Europejskiej te pieniądze są. Trzeba tylko umieć po nie sięgnąć. Ale najpierw trzeba przeprowadzić reformy. Jeśli tego nie zrobimy, w konkurencyjnej walce z francuskimi czy niemieckimi farmerami nasi rolnicy będą na straconej pozycji.”

Podobał się artykuł? Podziel się!