Uprawa warta ubezpieczenia

Już od 7 lat Concordia, zgodnie z umowami zawieranym rokrocznie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oferuje polisy z refundacją do 50%. Jest to możliwe dzięki doświadczeniu w ubezpieczaniu rolników, dopasowywaniu dla nich realnej i solidnej ochrony oraz sumiennej likwidacji szkód rolnych.

Ubezpieczenia Concordii dostępne są w pakietach: grad; grad, deszcz nawalny, huragan (Pakiet Bonus L); grad, przymrozki wiosenne (Pakiet Baza L); grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan (Pakiet Plus L); ogień.

Sprzedaż ubezpieczeń w pakietach zawierających ryzyko przymrozków w Concordii będzie możliwa od 17 kwietnia br., a ubezpieczeń owoców ziarnkowych, krzewów owocowych oraz truskawek od 6 maja br.

Zakończenie wiosennego sezonu planowane jest na 31 maja br. w odniesieniu do owoców i warzyw oraz 30 czerwca br. w stosunku do roślin rolniczych.

Ubezpieczenia upraw rolnych mają charakter obowiązkowy. Oznacza to, że każdy rolnik pobierający dopłaty bezpośrednie zobowiązany jest do ubezpieczenia plonów. – Najlepiej ubezpieczyć całą powierzchnią upraw, gdyż nigdy nie wiadomo, które gospodarstwo, kiedy i przez co zostanie zniszczone. Doświadczenia z ostatnich lat pokazują natomiast, że rolnicy najczęściej obawiają się gradobicia, które w ciągu kilku minut może zniweczyć trud całorocznej pracy.- wskazuje Andrzej Janc - Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych, Concordia Ubezpieczenia.

Wypadki przy pracy w gospodarstwie rolnym

Ogień i woda to nie jedyne zagrożenia w pracy na roli.

Concordia oferuje zatem rolnikom możliwość wykupienia na jednej polisie uprawowej ubezpieczenia Ochrony Prawnej (OP) bądź Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). - OP przydaje się szczególnie w sytuacjach konfliktowych - gdy np. rolnik zostanie oszukany (przy zakupie materiału siewnego, środków ochrony roślin), gdy zniszczone zostanie jego pole i nie wie gdzie może dochodzić swoich praw. NNW natomiast jest przydatne w sytuacjach wypadkowych. W samym 2013 r. wg danych KRUS, przy pracach rolniczych doszło do ponad 23 000 wypadków.

- Warto więc już dziś pomyśleć o zabezpieczeniu siebie i swojego gospodarstwa zyskując w ten sposób poczucie bezpieczeństwa i spokojny sen. .- podsumowuje Andrzej Janc.

Podobał się artykuł? Podziel się!