Dla pierwszego z tych wskaźników odnotowano znaczącą poprawę w stosunku do ocen z ubiegłego roku, nieznacznie natomiast poprawił się poziom optymizmu. Zachowanie ogólnego wskaźnika koniunktury podobnie, jak we wcześniejszych badaniach, nie odzwierciedla dużego zróżnicowania sytuacji w rolnictwie. Z jednej strony rolnicy gospodarujący na niewielkim areale (do 15 ha) oceniają ją nisko. Z drugiej, z lepszą oceną przychodów pieniężnych i wysokim poziomem optymizmu - gospodarstwa z użytkami rolnymi powyżej 50 ha.

Zauważyć jednak można lepszą sytuację ekonomiczną gospodarstw w stosunku do roku ubiegłego. Z badań wynika też, że stosunkowo lepiej radzą sobie gospodarstwa kierowane przez rolników młodszych wiekiem, z wyższym wykształceniem i zlokalizowanych w północnych częściach kraju.

Podobał się artykuł? Podziel się!