Hodowlę bydła mlecznego prowadzi 39 spółek należących do ANR, w których utrzymywane jest 24.980 krów. Najwyższy udział w populacji krów stanowiła rasa polska holsztyńsko-fryzyjska (24 053 szt.) w dwóch odmianach: czarno-białej i czerwono-białej. Ponadto utrzymywane były następujące rasy: simentalska (411 szt.), jersey (374 szt.), polska czerwono-biała (76 szt.),  polska czerwona (24 szt.) i krzyżówki phf x jersey (51 szt.).

W 2013 roku krowy ze spółek ANR stanowiły jedynie 3,7 proc. krów będących pod kontrolą użytkowości w kraju. Od tej stosunkowo małej populacji pochodzi jednak  prawie połowa postępu hodowlanego. Spółki ANR posiadają 503 matki buhajów. Stanowiły one 44 proc. ogółu matek buhajów w kraju. Ponadto ze spółek ANR pochodzi 955 (20,5 proc.) rozpłodników przeznaczonych do rozrodu naturalnego oraz 153 buhaje (49 proc.) zakupione przez zakłady unasieniania.

W 2013 r. średnia wydajność w stadach ANR wyniosła 10.043 kg mleka, 400 kg tłuszczu i 338 kg białka, przy zawartości 3,98 proc. tłuszczu i 3,37 proc. białka. W stosunku do krajowej populacji krów ocenianych, wydajność w stadach Agencji była wyższa o: 2.602 kg mleka, 90 kg tłuszczu i 88 kg białka. Obory o najwyższej wydajności mleka osiągają 12.000 kg.

Ośrodki hodowlane należące do Agencji Nieruchomości Rolnych odgrywają szczególną rolę w realizacji krajowego programu hodowli bydła mlecznego i w doskonaleniu populacji masowej tego gatunku zwierząt gospodarskich. Wg listy buhajów proponowanych, w sezonie 2013/3 (grudzień 2013 roku), do inseminacji w rasie polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej dopuszczono 61 rozpłodników hodowli krajowej, z czego 27 sztuki, tj. 44,3 proc. wyhodowano w spółkach Agencji. Natomiast buhajów hodowli krajowej odmiany czerwono-białej dopuszczono 7 sztuk - z czego 4 sztuki, tj. 57 proc.  pochodziło ze spółek ANR. Poza produkcją buhajów na potrzeby programu hodowlanego, spółki Agencji sprzedają również żeński materiał hodowlany. W 2013 r. sprzedano do hodowli masowej 895 jałowic cielnych oraz 96 krów.

Podobał się artykuł? Podziel się!