Solidarność RI postanowiła swoją akcję protestacyjną zróżnicować. Nie ogłosiła ogólnopolskiego protestu, zarządy regionalne na własnym terenie prowadzą protesty, uzależnione od lokalnych potrzeb.
KPRWZ podczas protestu w Pyrzycach wystosował petycję do premier Ewy Kopacz.
Oto jej treść:


PETYCJA
Komitet Protestacyjny Rolników
Województwa Zachodniopomorskiego
na proteście w Pyrzycach w dniu 3 lutego 2015 roku

Brak długofalowej, perspektywicznej i kompleksowej polityki rolnej i brak dialogu rządu ze środowiskiem rolniczym, powodują, że sytuacja w polskim rolnictwie stale się pogarsza a najważniejsze jego problemy pozostają wciąż nierozwiązane. W związku z brakiem reakcji ze strony rządu na wcześniejsze wystąpienia środowisk rolniczych dotyczące ciągle narastających problemów w rolnictwie od kilku lat, przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.
Sprawujący od ponad siedmiu lat władzę rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego nie realizuje wielokrotnie zgłaszanych przez rolników postulatów, a zaniechania w obszarze polityki rolnej doprowadziły do dramatycznej sytuacji na niemal wszystkich rynkach rolnych, co zagraża żywotności ekonomicznej polskich gospodarstw rodzinnych.

Wciąż nie zapewniono równych warunków konkurencji polskim rolnikom w Unii Europejskiej, a rząd nie realizuje dostępnych mechanizmów, które poprawiłyby konkurencyjność naszych gospodarstw, wycofując się z wynegocjowanych mechanizmów wsparcia krajowego w latach 2014-2020. Rząd koalicji PO-PSL nie realizuje polityki zmierzającej do poprawy struktury agrarnej polskich gospodarstw rodzinnych. Szczególnie widoczne jest to na Pomorzu Zachodnim. Od ponad dwóch lat mimo wielokrotnych obietnic i podpisanych uzgodnień, rząd nie przyjął ustawy regulującej obrót ziemią także po roku 2016, która zabezpieczy ziemię dla polskich gospodarstw rodzinnych i uchroni przed niekontrolowanym odpływem do kapitału zachodniego.

Wciąż nie podjęto odpowiednich działań mających na celu poprawę pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym, poprzez powiązanie rolników z przetwórstwem oraz przyjęcie ustawy o sprzedaży bezpośredniej, która pozwoliłaby rolnikom sprzedawać przetworzoną żywność z własnych gospodarstw, uniezależniając ich od wielkich sieci handlowych oraz nieuczciwych pośredników. Do tej pory nie wprowadzono też zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w pełnej wysokości.