Hojne obietnice ministra Marka Sawickiego – i długa lista problemów, które miały być rozwiązane, a wciąż pozostały aktualne. I znów obietnice, że teraz rozwiązanie jest już tuż -tuż.

- Obawiam się że zapowiedzi ministra zmienią się po wyborach, minister zapomni o swoich obietnicach, jak zrobił to już wiele razy – mówi Jan Białkowski, autor opracowania „Dlaczego PSL przegrywa polskie rolnictwo?”.

Protestujący wskazują na najpilniejsze sprawy.

Afrykański pomór świń i drastyczny spadek pogłowia trzody – z eksportera staliśmy się per saldo importerem wieprzowiny.

„Dziesiąta rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej minęła w atmosferze euforii i propagandy sukcesu. Do największych osiągnięć zaliczono sukcesywny wzrost obrotu towarami rolno-spożywczymi i dodatnie saldo tej wymiany” - pisze Jan Białkowski w opracowaniu. Tymczasem „W 2012 r. w porównaniu z rokiem poprzednim globalna produkcja rolnicza obniżyła się o 0,4 proc. w wyniku zmniejszenia produkcji zwierzęcej (o 1,4 proc.), przy jednoczesnym niewielkim wzroście produkcji roślinnej (o 0,5 proc.).”

Gorsze są warunki rynkowe produkcji „Dynamika wzrostu przeciętnych cen towarów i usług zakupywanych na cele bieżącej produkcji rolnej i na cele inwestycyjne (106,5) była wyższa od dynamiki wzrostu cen produktów rolnych sprzedawanych przez gospodarstwa indywidualne (104,2).”

To dane za 2012 r., danych za 2013 jeszcze nie ma, ale można spodziewać się pogorszenia.

Na dopłaty bezpośrednie jest mało środków: „W czerwcu minister Marek Sawicki korzystając z pomocy swoich kolegów z PSL, niczym fakir zaczął zaklinać istniejącą rzeczywistość i tak mieszać w rolniczym worku (przesuwając środki z II filara do filara I, środków z puli melioracji do środków przeznaczonych dla młodych rolników, zabierając wszystkim i dodając tylko niektórym), aby rolnicy nie zauważyli prostej prawdy, że na płatności bezpośrednie w latach 2015-2020 (na PROW również) jest mało środków z budżetu unijnego i prawie wcale z krajowego”.

Jako niezadowalający określono projekt założeń projektu ustawy o utworzeniu Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, „Ponieważ fundusz ma zabezpieczać przed skutkami działalności nieuczciwych podmiotów skupowych, a przewidują obciążenie rolników całością kosztów jego utworzenia i funkcjonowania”.