Przeciętna emerytura i renta wypłacana z KRUS w 2012 r. wyniosła 1054,61 zł (brutto) – informuje GUS. Wskaźnik za styczeń wyliczono na 1091,72 zł.

Z kolei przeciętna miesięczna emerytura i renta z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych to w 2012 r. 1821,01 zł, a w styczniu 2013 r. – 1855,39 zł.

Wzrost realnej wysokości tych świadczeń jest natomiast o jeden-dwa proc. wyższy dla KRUS niż dla świadczeń wypłacanych przez pozarolnicze systemy (tj. ZUS, MSW,MS,MON).

W 2011 r. na emerytury i renty dla rolników wydano 15700,6 mln zł, w 2012 - 16267,7.  Z pozarolniczego systemu natomiast odpowiednio: 161602,8 i 169159,7 mln zł (brutto).

Spada liczba osób pobierających emerytury rolnicze: w 2011 r. było to 1327, w roku 2012 – 1286 tys. osób.

Zatrudnienie w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie nieznacznie spada (dane nie obejmują gospodarstw indywidualnych). W listopadzie 2011 r. pracowało 8502 tys. osób, w listopadzie 2012 – 8487 tys. osób. Wyliczono też przeciętne wynagrodzenie miesięczne w tych gałęziach gospodarki: w 2011 r. wynosiło ono 4008,25 zł (brutto), w okresie lipiec-wrzesień 2012 r. – 4157,13 zł (danych za następne miesiące jeszcze nie ma.)

Bezrobocie w miesiącach październik- grudzień 2011 r. wyniosło w miastach 1026, na wsi 656 tys., a w tych samych miesiącach 2012 r. w miastach 1079, na wsi – 678 tys. osób - z czego wynika, że w porównaniu do analogicznego okresu na wsi przybyło mniej bezrobotnych (o 1,8 proc.) niż w mieście.

Przeciętne ceny skupu w 2012 r. wynosiły (w nawiasie dane za 2011 r.): pszenica 89,32 (81,99) zł za dt, żyto 75,35 (74,24) zł za dt, ziemniaki 33,74 (37) zł za dt, bydło bez cieląt 6,42 (5,58) zł za kg wagi żywej, trzoda chlewna 5,39 (4,52) zł za kg wagi żywej, drób 4,21 (4,08) zł za kg wagi żywej, mleko krowie 119,42 (121,20) zł za hl.

GUS wyliczył też relacje cen targowiskowych do cen skupu w 2012 r.: dla pszenicy– 1,06, żywca wieprzowego – 0,97.

Podobał się artykuł? Podziel się!