Ubezpieczony w KRUS zobowiązany jest do 31 maja złożyć Kasie zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwota graniczna za 2013 r. wynosi 3092 zł.

Jeśli oświadczenie nie zostanie złożone lub kwota graniczna będzie przekroczona, ubezpieczenie społeczne rolników ustanie z końcem maja.

KRUS poinformowała też, iż fakt, że w bieżącym roku termin na złożenie zaświadczenia lub oświadczenia, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna podatku dochodowego, określony ustawowo na 31 maja, przypada w sobotę nie jest podstawą do jego przesunięcia na najbliższy dzień powszedni.

Podobał się artykuł? Podziel się!