Jak informuje FAMMU/FAPA, w ciągu pierwszego kwartału 2015 r. duński eksport mięsa wieprzowego wzrósł w skali roku o 6 proc. do 292 tys. ton. Udział handlu wewnątrzunijnego wzrósł z 73 proc. w pierwszym kwartale 2014 r. do 74 proc. w tym samym okresie br.

Największym rynkiem duńskiego zbytu były Niemcy, ale wysyłki do tego kraju wzrosły mniej niż do innych państw UE i udział Niemiec w całkowitym eksporcie spadł z 33 do 32 proc., wynosząc 92,5 tys. ton.

Natomiast udział Polski w całkowitym duńskim eksporcie mięsa wieprzowego zwiększył się w skali roku z 11 do 12 proc. Eksport z Danii do Polski najwyższy był w 1. kwartale 2013 r. – wyniósł 36 tys. ton, rok później - 31,5 tys. ton, a w 1. kwartale 2015 liczył 35,2 tys. ton.

Wysyłki poza rynek unijny wzrosły też o 1 proc. do 75,7 tys. t, i to pomimo 22–proc. spadku eksportu do największego odbiorcy – Japonii i embarga na rynek rosyjski. Największy wzrost sprzedaży miał miejsce do Australii – o 60 proc.

Rośnie też duński eksport żywca wieprzowego (w 1. kwartale o 15 proc. do ponad 3,2 mln ton). Tu największa dynamika wzrostu jest w stosunku do Polski – wysyłki były o 1/3 wyższe niż przed rokiem i wyniosły 1116,4 tys. ton (w 1. kwartale 2013 – 595 tys. t).

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!