Jak informuje ANR, celem pracy zespołu jest zapewnienie Agencji Nieruchomości Rolnych płynności w realizacji przyszłych zadań i zobowiązań na rzecz budżetu państwa, niezależnie od bieżącej realizacji funkcji gospodarczych Agencji. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji rozchwiania rynków finansowych, niestabilności kursów walut oraz cen na rynku nieruchomości, w tym gruntów rolnych.

Istotnym elementem pracy Zespołu jest także wypracowanie rozwiązań niwelujących negatywny wpływ ostatnich regulacji Komisji Nadzoru Finansowego na płynność systemu bankowego, a w szczególności w sposób drastyczny ograniczających zdolność kredytową potencjalnych nabywców nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Będzie to miało szczególne znaczenie w okresie realizacji nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, która przewiduje rozkładanie ceny sprzedaży na raty dla rolników indywidualnych z obniżoną wpłatą z obecnych 20 proc. do 10 proc. Ustawa ta weszła w życie z dniem 3 grudnia br.

Podjęte przez kierownictwo ANR działania mają zapewnić wywiązanie się Agencji z zobowiązań finansowych w 2012 roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!