Dyrektor Departamentu Prywatyzacji MSP Wojciech Chmielewski przedstawił posłom z sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi informację o prywatyzacji hurtowych rynków rolnych.

Koncepcja prywatyzacji spółek rolno-spożywczych z 2010 r. obejmuje m.in. 8 rynków hurtowych, w których Skarb Państwa ma różny udział – od pakietów mniejszościowych aż do pakietów większościowych - przypomniał. - Mechanizm prywatyzacji w tych rynkach opiera się na tej samej zasadzie – tzn. najpierw prywatyzowane są udziały i akcje w oparciu o zapisy statutowe. Tam po prostu w bardzo wielu statutach rozpisana jest procedura, dotycząca udostępniania udziałów przede wszystkim akcjonariuszom. Natomiast w przypadku niezbycia udziałów w tym trybie, MSP przechodziło – w ramach prowadzonych procesów prywatyzacyjnych – do kolejnych etapów, czyli do oferowania udziałów czy akcji pracownikom oraz producentom rolnym.

Jeśli wciąż nie były obejmowane akcje czy udziały przez tych uprawnionych, jeżeli taka sytuacja miała miejsce – wtedy następowała oferta na rzecz związków producentów rolnych. A jeżeli to nie miało miejsca, to zgodnie z koncepcją istnieje również możliwość zbywania akcji czy udziałów na zasadach ogólnych. Czyli jeżeli poprzednie etapy kończą się niepowodzeniem, to wtedy następuje przejście na procedury, które są rozpisane w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji. To są te zasady ogólne, to znaczy wtedy jest możliwość zbywania w trybie publicznym, w jednym z trybów opisanych w ustawie.

Natomiast ta procedura – dotycząca oferowania akcji czy udziałów na rzecz akcjonariuszy, pracowników, producentów rolnych i związków producentów rolnych – jest procedurą, która wymaga zgody Rady Ministrów. Wymaga jej w związku z tym, iż jest to tryb inny niż publiczny, ale wynikający właśnie z odrębnych przepisów.

Różnie wygląda zaawansowanie prywatyzacji poszczególnych rynków.

- Podsumowując prywatyzację rynków hurtowych na dzisiaj, to spośród tych 8 rynków objętych koncepcją dokonano zbyć w 4 podmiotach – czyli dotyczy to rynków rolnych w Elblągu, Radomiu, Bielsku-Białej i we Wrocławiu. Nie zmienia to faktu, że nie zostały zbyte wszystkie akcje bądź udziały, które Skarb Państwa posiada w tych podmiotach. Po prostu uprawnieni zapisywali się tylko na część akcji bądź udziałów. Tak że wciąż jesteśmy akcjonariuszem w tych czterech rynkach – z tym, że ten udział zmniejszył się w zależności od wartości i wielkości transakcji. Z tytułu czterech umów prywatyzacyjnych w czterech rynkach Skarb Państwa pozyskał w sumie kwotę 8 mln 294 tys. 552 zł.