Jarosław Kaczyński przedstawił w Sejmie wotum nieufności wobec rządu, motywując je także trudną sytuacją na wsi i w rolnictwie.

Rząd opublikował odpowiedź na te zarzuty.

Nie jest prawdą, że maleje budżet na rolnictwo: „Tymczasem wydatki na tę część gospodarki systematycznie rosną. W 2007 roku było to 35,7 mld zł, a w 2013 roku już 52,3 mld zł. Gdyby posługiwać się tylko i wyłącznie wskaźnikiem udziału wydatków na rolnictwo w PKB, to również w latach 2005–2007, czyli w trakcie rządów PiS, wskaźnik ten obniżył się z 3,35 proc. do 2,94 proc. PKB.”

Bezrobocie zdaniem rządu, jest niższe niż podał Kaczyński:

„Jarosław Kaczyński powiedział w swoim wystąpieniu, że bezrobocie osiągnęło poziom 14,6 proc. Według GUS bezrobocie w styczniu wyniosło 14,2 proc., a według szacunków MPiPS  w lutym 14,4 proc., a więc jest nieco niższe od podanego. Według Eurostatu bezrobocie  w Polsce odpowiada średniej unijnej i wynosi 10,6 proc.” – podał rząd.

Rząd nie zgadza się też z zarzutem, że „sukces ostatnich negocjacji unijnych odbył się kosztem polskiej wsi”.

W odpowiedzi czytamy: „Środki na Wspólną Politykę Rolną na lata 2014–2020 dla wszystkich państw spadły o 10 proc., jednak dla Polski udało się utworzyć taki mechanizm, który pozwala zwiększyć budżet o 10 proc. Zgodnie z przyjętymi propozycjami mogą nastąpić przeniesienia do 25 proc.  z II filaru na I filar Wspólnej Polityki Rolnej. Rozwój obszarów wiejskich będzie wspierany także przez inne fundusze europejskie, w tym Fundusz Spójności.”