Za odrzuceniem informacji było 15 posłów, przeciw – 11.

Posłowie zdecydowali o przyjęciu dezyderatu w sprawie działań likwidujących skutki ASF zaprezentowanego przez posła Roberta Telusa.

Stwierdza on, że dotychczasowe działania ministra są niewystarczające i nie rozwiązują problemów. Dlatego Komisja zwraca się do premiera o podjęcie działań zapewniających uruchomienie skupu trzody wraz z dopłatami, zmniejszenia strefy buforowej, przyjęcie jasnej strategii postępowania w obszarze buforowym, wyrównania szkód rolnikom od dnia stwierdzenia ASF w naszym kraju, uszczelnienia granicy, odstrzały redukcyjnego, informowania opinii o podejmowanych działaniach, uwzględnienie w PROW możliwości inwestowania przez grupy i spółdzielnie w rzeźnie.

Posłowie zrezygnowali z dziesiątego postulatu – uznając że powtarza on tytuł wystąpienia.

Dyskusję wywołał punkt czwarty, dotyczący wyrównania strat rolnikom. Poseł Walkowski chciał, aby „szkody” zastąpić słowem „straty”, na co komisja przystała. Nie przyjęto natomiast kolejnego wniosku tego posła. Jak stwierdził poseł Walkowski, straty rolnicy ponoszą od 31 stycznia, a więc od momentu stwierdzenia ASF w UE, a nie w Polsce. Wtedy wstrzymano eksport, co zachwiało rynkiem i spowodowało spadek cen, dlatego chciał zmiany tytułu dezyderatu, aby działania dotyczyły stwierdzenia ASF w UE. Poseł Marek Sawicki polemizował z tym, podnosząc, że to „czasookres rozszerzony i atrakcyjny, ale nie do zrealizowania”. Wniosek nie uzyskał akceptacji większości. Poseł Jurgiel stwierdził, że możliwe będzie w przyszłości wystąpienie do rządu o kolejną informację – obejmującą sporny okres i szkody od 31 stycznia.

Na jednym z kolejnych posiedzeń będzie przygotowany wniosek do NIK o przeprowadzenie kontroli – jej zakres jest dyskutowany.

Jak informuje PAP, minister rolnictwa Stanisław Kalemba poprosił o szybkie spotkanie z premierem ws. afrykańskiego pomoru świń; możliwe, że do spotkania dojdzie jeszcze dziś. Na 10.30 Kalemba zapowiedział oświadczenie.

Rzecznik prasowa rządu, pytana o pojawiające się w mediach informacje, że wicepremier, szef PSL Janusz Piechociński grozi Kalembie dymisją, odparła: - Wydaje się, że to problem bardziej PSL niż problem całego rządu.

Podobał się artykuł? Podziel się!