Jak mówił minister na czwartkowej konferencji prasowej, jeszcze 10 lat temu dochody mieszkańców wsi były o 20 proc. niższe niż w miastach, w ubiegłym roku różnica ta zmniejszyła się do ok. 10 proc. Po to, by zrównać te dochody i poprawić sytuację w rolnictwie, trzeba robić to wspólnie z organizacjami rolniczymi i organizacjami przetwórców.

Sawicki poinformował o rezultatach prac zespołów, które zostały powołane 11 lutego br. Jest ich 7 i składają się z przedstawicieli organizacji rolniczych, związków przetwórców oraz ministerstwa rolnictwa.

Szef resortu rolnictwa zauważył, że 2014 r. był rokiem dialogu i konsultacji z różnymi organizacjami rolniczymi. W tym czasie zostało przyjętych ponad 100 rozporządzeń, które były szeroko konsultowane ze stroną społeczną i branżami. Tylko w ostatnim miesiącu odbyło się ponad 100 spotkań i konsultacji.

Ministerstwo w najbliższym okresie ma do wydania ponad 60 rozporządzeń; w pracach legislacyjnych jest także kilka projektów ustaw, dlatego zespoły konsultacyjne będą kontynuować prace przez kolejne tygodnie, a może i miesiące - oświadczył Sawicki. Jego zdaniem zespoły są dobrym ciałem doradczym, a dzięki ich pracy mogą zostać wypracowane lepsze rozwiązania.

Minister poinformował, że zespół ds. mleczarstwa zaproponował, aby resort, oprócz starań o rozłożenia na raty kar za przekroczenie kwot mlecznych, wnioskował do Komisji Europejskiej o uruchomienie pomocy podobnej do tej, jaką otrzymały kraje bałtyckie, jak również o wprowadzenie refundacji wywozowych. Minister powiedział, że wysłał już stosowne pisma do unijnego komisarza ds. rolnictwa Phila Hogana.

Zespół ds. trzody, oprócz unijnych dopłat do przechowywania wieprzowiny oraz do eksportu, chce, aby z unijnej pomocy na modernizację gospodarstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 mogły skorzystać także duże gospodarstwa (do 300 tys. euro) i o zgodę na takie rozwiązanie resort wystąpi do KE.

Zespół ds. łowiectwa i bioasekuracji wnioskuje o przyspieszenie prac parlamentarnych nad ustawą o ochronie zdrowia zwierząt. Zdaniem ministra "warto też, by na dłuższą metę rozwiązać kwestie związane z szacowaniem i wypłacaniem szkód łowieckich", a przede wszystkim chodzi o pilnowanie populacji dzikich zwierząt, które żerują na polach.