Poseł Romuald Ajchler wczoraj tak domagał się debaty o rolnictwie:

- Sojusz Lewicy Demokratycznej w październiku 2014 r. złożył wniosek o przeprowadzenie debaty na temat sytuacji ekonomicznej w rolnictwie. Pan marszałek skierował wniosek do sejmowej komisji rolnictwa, aby ta wyraziła opinię na temat tego, czy jest zasadne, aby debata na temat rolnictwa odbyła się na sali plenarnej, czy też komisja mogłaby rozpoznać sprawę samodzielnie. Otóż nie zdarzyło się jeszcze w Sejmie – ja przynajmniej tego nie pamiętam, a trochę już tu pracuję – aby komisja przyjęła wniosek Sojuszu Lewicy Demokratycznej przez aklamację; chodzi o uznanie za zasadne, aby debata na temat rolnictwa się odbyła. W związku z powyższym, panie marszałku, ani ja, ani klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie widzimy potrzeby, aby odkładać tę debatę, tym bardziej że od złożenia naszego wniosku mija już czwarty miesiąc. Ponieważ sytuacja ekonomiczna się pogarsza, a także niezadowolenie rolników na wsi się potęguje, chciałbym i prosiłbym, aby pan marszałek uzupełnił porządek obrad o ten punkt. Być może pozwoli to na wyciszenie nastrojów na wsi. Pan minister rolnictwa powołał kilka zespołów do omówienia czy rozpoznania spraw związanych z sytuacją ekonomiczną rolnictwa, więc tym bardziej byłoby wskazane, aby te zespoły zapoznały się również i z tą debatą, która odbyłaby się na tej sali. Wprowadzenie tego punktu do porządku dziennego na następnym posiedzeniu będzie tzw. musztardą po obiedzie, gdyż zespoły te już przestaną pracować i opinia Sejmu w tej sprawie nie zostanie wysłuchana. Dlatego ponawiam wniosek i proszę pana marszałka o umieszczenie tegoż punktu w porządku obrad bieżącego posiedzenia.

Marszałek Sejmu Radosław Sikorski odparł, że wczoraj  Konwent Seniorów podjął jednomyślną decyzję o tym, że sprawa będzie rozpatrywana na pierwszym plenarnym posiedzeniu w marcu – rozpoczyna się ono 3 marca.

Poseł Jerzy Wenderlich sprzeciwił się temu: - Sojusz Lewicy Demokratycznej złożył wniosek o przedstawienie informacji rządu na najbliższym posiedzeniu, a było to jakiś czas temu, czyli myśleliśmy o tym posiedzeniu, aby to na nim rząd przedłożył informację o sytuacji w polskim rolnictwie. Nie ma takiej praktyki, ale mimo to ja również skierowałem w tej sprawie pismo do pana marszałka. Upomniałem się jeszcze w ślad za tym pismem na wczorajszym posiedzeniu Prezydium Sejmu, aby ten punkt był wprowadzony. Również na posiedzeniu Konwentu Seniorów jeszcze pani poseł Anna Bańkowska zwróciła uwagę na termin, jaki byłby tu zasadny, żeby był to termin szybki. Pan marszałek podjął decyzję, że ta tematyka, informacja rządu będzie przedstawiona na pierwszym marcowym posiedzeniu. Tak więc jest to drobna różnica, jeśli chodzi o przedstawioną tu faktografię.