Kochanowski przypomniał w piśmie do premiera, że w październiku złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, w którym zakwestionował ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 2004 r., w świetle której budżet państwa zobowiązany jest do finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne bez względu na wysokość osiąganych przychodów przez rolników.

W ocenie rzecznika, regulacja ta narusza konstytucyjne zasady równości i sprawiedliwości społecznej. Takie świadczenie nie jest bowiem płacone za innych pracowników.

RPO zaznaczył, że w przypadku uznania przez TK zasadności jego wniosku pojawi się problem braku systemu ewidencji dochodów rolników.

Podkreślił, iż z racji braku tego systemu, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych "bazuje na przyjętym założeniu wprowadzenia w miejsce faktycznego dochodu kryterium ryczałtowego, które umożliwia ustalenie wysokości składki, a także wysokości świadczenia w oderwaniu od faktycznych dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia działalności rolniczej".

RPO uważa, że rolnicy z "racji osiąganych dochodów z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego na gruntach rolnych powinni być traktowani jak grupa osób, podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu i osiągających dochody z tytułu działalności zarobkowej. Ta grupa osób ma obowiązek opłacania składki zdrowotnej w wysokości 1,25 proc. podstawy z kwoty netto wynagrodzenia oraz wysokości 7,75 proc. podstawy wymiaru pomniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy" - zaznaczył Kochanowski.

W tym roku obowiązkowa składka zdrowotna rolników, którą reguluje budżet, wynosi w sumie ponad 2,8 mld zł, a w przyszłym będzie na poziomie 3,7 mld zł. W 2006 r. w KRUS ubezpieczonych było 1 mln 615 tys. osób.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!