Dane Komisji Europejskiej dotyczące pogłowia krów pokazują, że pod koniec grudnia 2016 roku liczba krów mlecznych w UE była o 0,2% mniejsza niż rok wcześniej i wyniosła 23,5 mln sztuk. Zmniejszenie pogłowia było minimalne w UE-15 (pierwsze kraje członkowskie) (-0,002%) i nieco większe w UE-N13 (kraje nowe 13 krajów członkowskich) (-0,9%).


- Biorąc pod uwagę niskie ceny mleka, wysoki poziom uboju i ograniczony wzrost produkcji mleka w ubiegłym roku można stwierdzić, że w ogólnym rozrachunku pogłowie krów mlecznych w UE utrzymało się na wysokim poziomie. Miało na to wpływ zastąpienie starszych krów mlecznych jałówkami – podają analitycy.

Jak czytamy w analizie, zwiększona ilość dostaw mleka nie zawsze idzie w parze z większym pogłowiem krów mlecznych. W kilku krajach mimo spadku pogłowia udało się zwiększyć produkcję mleka powyżej poziomów z 2015 roku, zwiększając wydajność produkcji. W pozostałych państwach sytuacja nie odbiegała od normy, dlatego m.in. w odniesieniu do danych z pierwszych dwóch miesięcy 2017 roku, wzrost pogłowia miał wpływ na zwiększenie dostaw mleka w Polsce. Ocenia się, że w 2017 roku dostawy mleka wzrosną o 0,6% powyżej 2016 roku. Jednak w pierwszym półroczu produkcja mleka powinna utrzymać się poniżej poziomów z 2016 roku, głównie dlatego że luty bieżącego roku miał o jeden dzień mniej. Poza tym początek sezonu jest zimniejszy niż rok wcześniej.

W marcu 2017 roku najniższe stawki za mleko otrzymywali farmerzy z Łowy, Słowenii, Portugalii, Czech i Litwy. Z kolei najwyższe ceny oferowano na Cyprze, Malcie i w Grecji.
Eksperci prognozują, że jeśli ceny surowego mleka pozostaną stabilne i nie dojdzie do znacznych anomalii pogodowych, to w drugiej połowie 2017 roku można spodziewać się znacznego wzrostu dostaw. Zmiana ta powinna wynikać ze wzrostu wydajności o 2% do 7065 kg/szt. przy dalszej redukcji pogłowia o 1,6%. Przewiduje się, że spadek stada będzie większy w przypadku Holandii, lidera w produkcji mięsa ze względu na konieczność spełnienia przepisów przepisów dotyczących fosforanów.

Według ekspertów bankowych w 2018 roku może dojść do jeszcze większego wzrostu produkcji mleka w UE, zwłaszcza jeśli popyt na świecie wzrośnie i jeśli rosyjski zakaz przywozu zostanie usunięty.

 

 

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!