Cokolwiek „na okrągło” odpowiedziało Ministerstwo Finansów na wątpliwości „Farmera” dotyczące pozbawienia rolnika prawa do korzystania z ulgi na dzieci. Pytaliśmy – wobec zapowiedzi pozbawienia rolnika możliwości korzystania z ulgi na dzieci: „Przecież rolnik - pozostając w KRUS - może zawierać umowy o dzieło (zlecenia też), prowadzić działalność pozarolniczą, może z tego tytułu płacić podatek dochodowy, może też go nie płacić, jeśli dochód ma niższy niż minimalny - ale PIT składa. Zyskuje zatem prawo do ulg - albo zapowiadanego wyrównania, jeśli podatku nie wystarcza na odliczenie przewidywanych ulg na dzieci.

I druga sprawa: czy przewidywane jest wprowadzenie ulg na dzieci w podatku rolnym, płaconym przez rolników?”

Odpowiedź Ministerstwa Finansów jest enigmatyczna:

„Przedstawione przez Prezesa Rady Ministrów podczas 73. Posiedzenia Sejmu RP propozycje w zakresie ulgi na dzieci, o której mowa w art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczą podatników niemogących w pełni skorzystać z przysługującego im odliczenia. Obejmują zatem wyłącznie podatników korzystających z tego odliczenia, na podstawie art. 27f tej ustawy opodatkowanych według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 w/w ustawy.

Informujemy również, że nowe rozwiązania będą obejmowały tę samą grupę podatników, która obecnie korzysta z ulgi na dzieci. Zasady podatkowe i zakres ulg na dzieci nie ulegają zmianie.

Nad projektem dotyczącym zmian w  ulgach podatkowych dla rodzin z dziećmi obecnie w Ministerstwie Finansów trwają prace. Po wewnętrznych uzgodnieniach, projekt niezwłocznie zostanie przekazany Radzie Ministrów, aby mogło być zastosowanie nowych zapisów ustawy o PIT – tak jak zapowiedział Pan Premier, do rozliczenia podatku dochodowego PIT już w 2015 r. za rok 2014.”

Rolnikom zatem pozostało niewiele czasu na stworzenie sobie możliwości złożenia PIT i skorzystania z odliczenia od podatku - czy też „doliczenia” ulgi, jeśli nie mogą skorzystać z odliczenia z powodu zbyt niskiego dochodu…

Warto w tym kontekście przypomnieć informacje KRUS, aby ustrzec się przed „wypadnięciem” z systemu rolniczego ubezpieczenia:

Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli: