Ogólny wskaźnik koniunktury spadł w pierwszym kwartale br. r. o 2,8, z poziomu -1,9 do -4,7. Wskaźnik koniunktury w dalszym ciągu znajduje się ponad długookresową średnią. Pogorszenie się koniunktury w rolnictwie ma charakter sezonowy - informuje IRG SGH.

Poprawę koniunktury odnotowano w gospodarstwach zazwyczaj najbardziej efektywnych, tj. u rolników działających w makroregionie środkowowschodnim, młodych i z wykształceniem wyższym. Najbardziej pogorszyła się w makroregionie zachodnim, w gospodarstwach największych, kierowanych przez osoby w wieku 31-45 lat i z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym.

W pierwszym kwartale odnotowano spadek zakupów nawozów mineralnych, pasz treściwych, środków ochrony roślin i maszyn rolnych, a także nakładów na budynki i budowle. Zmiany roczne są jednak dodatnie.

W ocenie rolników zmniejszyła się - w porównaniu z październikiem 2013 r. - dostępność kredytów preferencyjnych. Skłonność rolników do zadłużania się jednak nieznacznie wzrosła, co należy wiązać ze spodziewaną poprawą ich zdolności obsługi kredytu.

Aż 99,5 proc. ankietowanych gospodarstw rolnych (w badaniu wzięło ich udział 2253) zadeklarowało, że korzysta z dopłat bezpośrednich.

Podobał się artykuł? Podziel się!