Wiceminister rolnictwa Andrzej Butra omówił w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi sytuację na rynku mięsnym.

- Polska jest znaczącym producentem mięsa. W 2010 r. zajmowała w Unii czwarte miejsce pod względem produkcji mięsa wieprzowego i drobiowego, oraz była siódma jako producent wołowiny - powiedział.

Produkcja wieprzowiny jest teraz podobna do tej z 2010 roku, natomiast ceny skupu wysokie na tle Europy.

- Spożycie mięsa wraz z podrobami ogółem w 2010 r. kształtowało się w Polsce na poziomie 74,3 kg na osobę. Jeżeli chodzi o rynek wieprzowiny, to w końcu lipca 2011 r. pogłowie świń wyniosło 13,5 mln sztuk utrzymywanych w około 400 tys. gospodarstw. Według szacunków w 2011 r. produkcja wieprzowiny na poziomie 1,9 mln ton była porównywalna z 2010 r. Cena skupu żywca wieprzowego kształtuje się obecnie na wysokim poziomie, tj. około 5,5 zł za kilogram. Są to dane nienotowane od wielu lat. W drugim tygodniu stycznia 2012 r. średnia cena referencyjna dla 27 krajów Unii Europejskiej wynosiła 150,3 euro za sto kilo, w Polsce było to 151,6 euro. W tym czasie mniej niż w Polsce płacono za wieprzowinę w 10 krajach członkowskich Unii. Według wstępnych danych w ciągu 11 miesięcy 2011 r. w porównaniu z 2010 r. eksport mięsa wieprzowego wzrósł o 23 proc., a import o 10 proc, co sprawiło, że saldo obrotu mięsem wieprzowym poprawiło się.

Podobał się artykuł? Podziel się!