Ryzyko instytucjonalne w rolnictwie jest w długim okresie nieprzewidywalnymi działaniami (ograniczeniami), które istotnie zmieniają warunki produkcji rolnej. Jako przykłady tego typu ryzyka prof. dr hab. Edward Majewski z SGGW  podczas konferencji Farmera w Ossie podał:

- zakaz stosowania hormonów wzrostu w żywieniu zwierząt (Komisja Europejska),
- zniesienie kwot produkcyjnych (Komisja Europejska),
- ograniczenia środowiskowe - dyrektywa azotanowa, cross-compliance  (Komisja Europejska),
- regulacje dotyczące dobrostanu zwierząt (Komisja Europejska),
- nowa ustawa o nieruchomościach rolnych (Sejm RP).

Możliwymi do wprowadzenia w najbliższej przyszłości są: zazielenienie WPR (Komisja Europejska) i podatek dochodowy w rolnictwie (Sejm RP).

Zmiany instytucjonalne często wpływają na wzrost nakładów (kosztów), poziom i wahania cen oraz dochody. Jak mówił profesor, złą wiadomością dla rolnika jest to, że tego ryzyka nie można ubezpieczyć, a dobrą, że radykalne zmiany następują rzadko, znamy je z wyprzedzeniem i możemy się na nie przygotować.

Jedną z koncepcji istotnych zmian w WPR po roku 2013 jest zazielenienie (greening). Nałoży ona na gospodarstwa obowiązki w postaci utrzymania  dotychczasowej powierzchni trwałych użytków zielonych w gospodarstwie, minimum 3 uprawy w zmianowaniu  (udział w strukturze zasiewów pojedynczej rośliny max. 70%, min. 5%) oraz przeznaczenie 7% gruntów ornych na powierzchnię ekologicznej kompensacji (ugory, pasy buforowe, tarasy, obiekty krajobrazowe, zalesienia).

Zazielenienie spowoduje spadek dochodów rolniczych w szczególności w gospodarstwach na glebach dobrych. Podobał się artykuł? Podziel się!