I tak od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.

A także od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81,70 zł za każdy hektar użytków rolnych (0,95 zł/l*86 l/ha=81,70 zł/ha)

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;
1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Środki finansowe zostaną zwrócone w kasie urzędu gminy lub miasta, lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Podobał się artykuł? Podziel się!