Nowelizacja ma wejść w życie 1 maja 2008 roku. Polska traci wówczas prawo do stosowania obniżonej 3-procentowej stawki podatku VAT na środki produkcji rolnej. Od 1 maja br. stawka VAT na nawozy i środki ochrony roślin wzrośnie do 7 proc., co wymaga zmiany ustawowej.

W zamian MF chce podwyższyć stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników, by zrekompensować im wzrost podatku na środki produkcji.

Rolnikowi ryczałtowemu, który dostarcza produkty rolne dla podatnika VAT (np. dla zakładu przetwórczego), przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa. Kwotę zryczałtowanego zwrotu wypłaca rolnikowi nabywca produktów rolnych. Obecnie stawka zwrotu wynosi 5 proc. kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych, pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

"Podwyżka stawki zryczałtowanego zwrotu podatku do 6 proc. ma zrekompensować podwyżkę stawki podatku na środki produkcji dla rolnictwa (nawozy, środki ochrony roślin). Zmiany w tych stawkach byłyby zatem neutralne zarówno dla budżetu, jak i rolników ryczałtowych" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Według MF, ujemne skutki budżetowe wynikające z podwyższenia stawki zryczałtowanego zwrotu zostaną zrekompensowane podwyżką stawki VAT na środki produkcji dla rolnictwa z 3 proc. do 7 proc.

Jednocześnie w projekcie zapisano, że do końca 2010 r. nadal obowiązywać będzie 3 proc. stawka VAT na nieprzetworzone artykuły rolne, jak np. zboża, ziemniaki, warzywa, mięso i mleko.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!