Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaniepokojona przebiegiem prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej, wystosowała 7 lutego 2013 r. kolejny dezyderat w tej sprawie. Wnioskowała w nim o podjęcie pilnych działań w zakresie:

"1. Zapewnienia powszechnego udziału w procesie prywatyzacji osobom uprawnionym do nabycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A., tj. plantatorom związanym obecnie ze Spółką umowami kontraktacji buraków cukrowych oraz aktualnym pracownikom Spółki.

2. Ustalenia przez Ministra Skarbu Państwa ceny zbycia akcji Spółki, uwzględniającej interes Skarbu Państwa, ale też możliwości finansowe osób uprawnionych do nabycia akcji.

3. Przeprowadzenia konsultacji pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa a przedstawicielami osób uprawnionych do nabycia akcji, zmierzających do określenia ceny zbycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na poziomie akceptowalnym przez strony procesu prywatyzacji.

4. Dokonania niezbędnych zmian rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej Spółki plantatorom buraków cukrowych i pracownikom, zapewniających skuteczne i sprawne przeprowadzenie procesu prywatyzacji, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

5. Podjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki decyzji pozwalających na przeznaczenie zysku wypracowanego przez Spółkę na wsparcie działań związanych z prywatyzacją oraz zmiany statutu Spółki, zabezpieczające Spółkę przed wrogim przejęciem.”

Rząd ustosunkował się do treści dezyderatu, a KRiRW poświęciła swoje posiedzenie omówieniu otrzymanego stanowiska rządu.

- Jeżeli chodzi o punkt pierwszy dezyderatu, mówiący o zapewnieniu powszechnego udziału w procesie prywatyzacji osobom uprawnionym do nabycia akcji KSC – to jest plantatorom związanym obecnie ze spółką umowami kontraktacji buraków cukrowych oraz aktualnym pracownikom spółki – to ten punkt nie budzi żadnych wątpliwości, ponieważ od samego początku rozmawialiśmy o spółce plantatorsko-pracowniczej – stwierdził na posiedzeniu komisji wiceminister skarbu państwa Tomasz Lenkiewicz, potwierdzając przesłaną wcześniej odpowiedź. -  O tym mówi ustawa, o tym mówi rozporządzenie. Cała strategia – przygotowana w sierpniu i zatwierdzona przez kolegium Ministerstwa Skarbu Państwa – tak ten temat traktuje i potwierdza. W związku z tym tutaj żadnych wątpliwości nie ma.