To niemały rynek: wartość polskiego rynku środków ochrony roślin to 4 proc. rynku europejskiego i 4,8 proc. Unii Europejskiej. W 2012 r. wartość sprzedaży środków ochrony roślin w Polsce wyniosła 399,8 mln euro.

Komisja Europejska oszacowała, że rynek nielegalnych środków ochrony roślin w UE może obejmować blisko 10 proc. jego wartości, a w krajach posiadających granice z krajami trzecimi wskaźnik ten może być wyższy.

PIORiN obserwuje nadużycia na tym rynku. Jak informuje senacką Komisję Rolnictwa wiceminister Tadeusz Nalewajk, nadużycia te mają różne formy: „Od wprowadzenia przez granice zewnętrzne Unii Europejskiej podrobionych środków ochrony roślin z państw trzecich, poprzez przemyt graniczny w bagażu podręcznym, do nadużyć warunków pozwoleń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na handel równoległy środków ochrony roślin. Produkty te dystrybuowane są następnie za pośrednictwem internetu, sieci punktów obrotu lub dostarczane są bezpośrednio do gospodarstw rolnych”.

Jak wyjaśnia wiceminister, PIORiN ok. 15-25 proc. spośród kontroli nad obrotem i stosowaniem ś.o.r. poświęca kontrolom nad wprowadzaniem do obrotu ś.o.r. Kontrole te jednak to tylko 7 proc. wszystkich przeprowadzanych przez PIORiN rocznie. W tym miejscu wiceminister zauważył „ograniczone zasoby kadrowe PIORiN, które w 2014 r. wyniosły w sumie ok. 2206 osób (75 osób na poziomie centralnym w GIORiN oraz 2131 osób na poziomie wojewódzkim).”

A co podlega kontroli w ramach nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu ś.o.r.? Dopuszczenie do obrotu, zgodność z warunkami określonymi w zezwoleniu na wprowadzenie do obrotu, termin ważności środka, opakowania, w których produkt jest sprzedawany, data produkcji i numer partii, etykieta, a także dokumentacja towarzysząca ś.o.r. Inspekcja kontroluje także przemieszczanie i składowanie na terenie kraju preparatów, które nie zostały zarejestrowane w Polsce, a które są przeznaczone do obrotu i stosowania w innych państwach.

Jak wynika z informacji, spada liczba kontroli i wykrywanych nieprawidłowości. Najwięcej było ich w 2010 r.: na 8293 kontrole wykryto 1168 nieprawidłowości. W 2014 r. kontroli było 6199, a stwierdzonych nieprawidłowości 428.