Dopiero kilka tygodni funkcjonują nowe rozwiązania, dotyczące egzekucji komorniczej u rolników. To za krótko, aby ocenić zmiany – mówił w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Jak podkreślił, poprzednie rozporządzenie było mocno nieaktualne i wymagało zmian. Nowe rozwiązania wypracowano z uwzględnieniem opinii środowiska i po wszechstronnych konsultacjach. ZBP i Związek Banków Spółdzielczych zaalarmowały MS, że zdolność kredytowa rolników w związku z wyłączeniem spod egzekucji spadła i rozporządzenie wymaga zmian.

Więcej o rozporządzeniu: Egzekucja komornicza u rolnika będzie mniej bolesna

Więcej o stanowisku banków: ZBP: Większość banków wstrzymała udzielanie rolnikom kredytów

Rafał Reiwer, zastępca dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości wskazał, że intencją było przygotowanie przepisów, które pozwalają prowadzić egzekucję bez niszczenia gospodarstwa. W uzasadnieniu nowego rozporządzenia powiedziano o konflikcie wartości, problemy związane z ewentualnymi obawami banków były rozważane. Przeważyły jednak względy humanitarne i konieczność zapewnienia egzystencji rolnikom. Było to uwzględnione w przyjętych rozwiązaniach. Obecnie ocena zachowania równowagi jeszcze nie może być przeprowadzona.

Wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski podtrzymał te opinie.

Sławomir Izdebski, przewodniczący OPZZRiOR, poparł znowelizowane rozporządzenie, dziwiąc się, że w  ogóle tyle lat funkcjonowały tak „bzdurne przepisy” jak poprzednie i zabierano rolnikom całe gospodarstwa, doprowadzając często do tragedii. Za kredyt powinien być odpowiedzialny także bank – podkreślił. Rolnik nie mógł często wykonać biznesplanu, ale dług egzekwowano bez względu na spadek cen skupu.  To rozporządzenie uratowało wiele istnień ludzkich, wielu rolników – wskazał  i domagał się ochrony areału ziemi także dla producentów roślin. Obecnie mówi się tylko o ochronie areału niezbędnego do utrzymania stada podstawowego. Izdebski poinformował, że potrzebna jest nowelizacja rozporządzenia, zmierzająca do wprowadzenia takiej ochrony - i o to nadal zabiega.