Ministerstwo Rolnictwa poinformowało o polskiej ocenie komunikatu Komisji Europejskiej z 29 listopada br. „Przyszłość żywności i rolnictwa”.

Więcej: Unijne wsparcie będzie tylko dla „prawdziwych rolników”?

Ocenę przedstawił wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki podczas grudniowej Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa Unii Europejskiej AGRiFISH.

W ocenie Polski WPR powinna pozostać ważną polityką Unii. Przyszła WPR, funkcjonująca w warunkach coraz bardziej otwartego rynku UE i realizująca nowe funkcje publiczne wymaga silnego finansowania z budżetu UE. Odpowiedni budżet WPR i wyrównanie płatności bezpośrednich są niezbędne dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku produktów rolnych w UE. Polska nie popiera pomysłu współfinansowania płatności bezpośrednich.

Więcej: Jak załatać dziurę po Brexicie?

Taki krok byłby zagrożeniem dla funkcjonowania jednolitego rynku, zasad równej konkurencji i wspólnotowości tej polityki w przyszłości. Za wyrównaniem płatności bezpośrednich opowiedziały się też inne państwa (Litwa, Słowacja, Łotwa).

W opinii Polski niepokojące jest w Komunikacie pominięcie utrzymania instrumentów siatki bezpieczeństwa dla rynków rolnych. Jak podkreślono, zarówno płatności bezpośrednie, jak i instrumenty wspólnej organizacji rynków rolnych powinny mieć nadal podstawowe znaczenie dla stabilizacji dochodów europejskich rolników. Wzmocnienie zarządzania ryzykiem jest potrzebne, jednakże powinno być uzupełnieniem stosowanych do tej pory podstawowych instrumentów stabilizujących rynki rolne.

„Najwięcej pytań i wątpliwości ministrów wzbudza, proponowany przez KE, nowy model WPR, polegający m.in. na przekazaniu znacznie większej odpowiedzialności państwom członkowskim za wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej. Delegacje w większości podkreślały także konieczność wzmocnienia ambicji  środowiskowych WPR, innowacji i transferu wiedzy, ułatwienia wymiany pokoleniowej, wsparcia dla małych i średnich gospodarstw i uproszczenia zasad dotyczących polityki rolnej” – podaje MRiRW w informacji po spotkaniu.

Podobał się artykuł? Podziel się!