„Członkowie Polskich Organizacji Rolniczych zrzeszonych w COPA-COGECA podczas spotkania ustalili zasady funkcjonowania wspólnego przedstawicielstwa KZRKiOR, NSZZ RI Solidarność, FBZPR, ZZR Samoobrona i ZZR Ojczyzna przy  siedzibie COPA-COGECA w Brukseli. Zostały omówione zasady wynajęcia powierzchni biurowej w Brukseli,  zatrudnienia wspólnego pracownika Polskich Organizacji Rolniczych oraz zostały ustalone koszty jakie poszczególne Organizacje Rolnicze będą przeznaczać na funkcjonowanie wspólnego biura w Brukseli.

Koszt wynajęcia powierzchni biurowej w Brukseli wynosi 35 tys. zł. rocznie. Koszt zatrudnienia pracownika wynosi 180 tys. zł rocznie. Organizacje Rolnicze otrzymują zwrot poniesionych kosztów do 50% z  budżetu państwa a 50% kosztów funkcjonowania biura w Brukseli pokrywają z środków własnych. Z tego wynika że na każdą z 5 Organizacji Rolniczych tworzących wspólne biuro w Brukseli przypada kwota około 45 tys. zł rocznie, które  Polskie Organizacje Rolnicze  muszą pokryć z własnych środków. Krajowa Rada Izb Rolniczych posiada odrębne biuro w Brukseli i zatrudnia własnego pracownika” – taką informację przekazał KZRKiOR.

W maju Sejm postanowił przedłużyć o 6 lat, czyli do końca 2020 r. finansowanie polskich organizacji działających w unijnych strukturach, rozszerzając krąg uprawnionych: dotąd budżet płacił za izby rolnicze i związki zawodowe rolników indywidualnych, teraz zapłaci składki "społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym rolniczych spółdzielni produkcyjnych i pracodawców rolnych", a także organizacji młodych rolników działających w CEJA  (Europejska Rada Młodych Rolników).

Jak dotąd, ma się to odbywać z budżetu krajowego za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych. Na dofinansowanie ma być przeznaczone 4 mln zł rocznie, a pieniądze będą pochodziły z rezerwy ministra rolnictwa.

Składka narodowa polskich organizacji rolniczych wynosi ok. 370 tys. euro rocznie, a obsługa w języku polskim to koszt ok. 100 tys. euro w skali roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!