PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Pomoc na odtworzenie najpierw dla najbardziej poszkodowanych

Pomoc na odtworzenie najpierw dla najbardziej poszkodowanych Ruszy pomoc z PROW na odtworzenie potencjału gospodarstw; fot. pixabay

Rolnicy poszkodowani w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof będą mogli uzyskać pomoc na odtworzenie zniszczonego potencjału produkcji roślinnej i zwierzęcej.Dobiegają końca konsultacje projektu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozporządzenie określa warunki i zasady przyznawania pomocy na działania inwestycyjne prowadzone w celu odtworzenia gospodarstwa. Limit pomocy na jedno gospodarstwo i jednego beneficjenta ustalono na 300 tys. zł. Poziom współfinansowania to do 80 proc, kosztów kwalifikowalnych operacji.

Pomoc może być udzielona rolnikowi, który poniósł szkody w gospodarstwie, w danym roku (jeśli szkody wystąpiły kilkukrotnie – sumuje się je), na poziomie co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech poprzednich lat, albo pięciu – z pominięciem lat o najwyższej i najniższej produkcji.

Ponadto szkoda musi dotyczyć składników gospodarstwa, których odtworzenie wymaga poniesienia kosztów wchodzących w zakres kwalifikowanych.

Szkody szacowane są przez komisję.

„Kryteria wyboru operacji zostały tak określone, aby w pierwszej kolejności wsparcie zostało przyznane tym rolnikom, którzy ponieśli największe szkody w potencjale rolnym” – zapewnia ministerstwo w uzasadnieniu projektu.

I tak najwięcej punktów mogą uzyskać ci wnioskujący, którzy ponieśli szkody powyżej 125 tys. zł i utracili powyżej 90 proc. średniej rocznej produkcji.

Refundacji mają podlegać te koszty, których nie zrekompensowano z innych środków publicznych, wielkość pomocy pomniejsza się o kwotę ewentualnego odszkodowania.

Nie udziela się wsparcia z tytułu straty dochodu.

Pomoc obejmuje operacje odtworzeniowe polegające na odbudowie budynków (z wyłączeniem tych, do których rolnik zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia) lub budowli, zakupie nowego sprzętu do produkcji lub zwierząt oraz odtworzenie plantacji.

Budżet na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” wynosi 290 487 378 euro.

Nabór wniosków planowano w podanym harmonogramie PROW na sierpień.

Więcej: Harmonogram PROW 2014-2020

Rozpoczęcia naboru można się jednak spodziewać dopiero 30 dni po ogłoszeniu przez prezesa ARiMR terminu. Nabór musi trwać od 14 do 30 dni. Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia.

Można się więc spodziewać, że nabór raczej najwcześniej odbędzie się we wrześniu.

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

BRAK KOMENTARZY

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.224.151.24
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!