Susza nie pozwoliła posłom wyjechać na wakacje. Dziś w Sejmie odbyły się dwie konferencje prasowe (PSL ogłosiło, że PiS kłamie w sprawie wsi, a SLD oceniło i zaproponowało działania rządu ws. suszy).

Zorganizowano też posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas którego posłowie poznali informację rządu na temat podejmowanych lub planowanych działań rządu w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych tragiczną klęską suszy.

Wiceminister Zofia Szalczyk poinformowała, że problem suszy jest jednym z najtrudniejszych problemów rolnictwa; na terenie większości kraju mamy do czynienia z wysokim poziomem suszy. Sytuacja jest dynamiczna, dane są aktualizowane. Skutki suszy pogłębiają się. Do 18 sierpnia powołano ponad 700 komisji do spraw szacowania strat spowodowanych przez suszę, ale nie tylko – także np. burze, komisje te działają w 629 gminach, liczba ich zwiększa się. Wstępnie szacuje się, że problem dotyczy 83 tys. gosp. rolnych, powierzchnia suszy to ponad 800 tys. ha, oszacowano szkody w wys. 550 mln zł.

Susza występuje prawie na terenie całego kraju, z wyłączeniem niedużych obszarów górskich i woj. zachodniopomorskiego.

Szereg działań podjęto, inne są planowane:

- 14 sierpnia minister rolnictwa skierował do KE wniosek o ustalenie dla Polski nadzwyczajnej pomocy dla producentów bydła, z projektem programu pomocowego uwzględniającego konieczność zakupu pasz;

- w ten wtorek (25 sierpnia) rząd rozpatrzy projekt pakietu pomocowego: rodziny rolnicze dotknięte suszą otrzymają pomoc socjalną  w wysokości 1 tys. zł na gospodarstwo, a powyżej 5 ha - 2 tys. zł.

- zaplanowano też rekompensaty za utracone dochody – do każdego ha użytków rolnych objętego suszą przewidywana jest ryczałtowa pomoc według stawki na 1 ha, wysokość tej stawki będzie ustalona po zbilansowaniu liczby ha objętych klęską suszy.

Ponadto producenci mogą się ubiegać o znane formy pomocy, dostępne po oszacowaniu strat:

- kredyty preferencyjne

- zniżki w ratach i opłatach należnych dla ARiMR, ANR, KRUS

- zniżki podatku rolnego.

Posiedzenie trwa.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!