„Aktualnie odstrzał sanitarny realizowany jest głównie w oparciu o akty prawa miejscowego tj. rozporządzenia powiatowych lekarzy weterynarii lub wojewodów. Według stanu na dzień 4 września br. w ramach tego odstrzału odstrzelono 3394 dziki z 7012 zaplanowanych do pozyskania, w tym 75 samic” – podaje ministerstwo w informacji nadesłanej do sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ministerstwo przypomniało o zmianach prawnych, mających usprawnić odstrzał sanitarny:

- do polowań dopuszczone mogą być osoby nie będące członkami koła łowieckiego działającego na tym terenie, ale mające uprawnienia;

- możliwe będzie wypowiedzenie umowy dzierżawy obwodu łowieckiego w przypadku nie stosowania się do wprowadzonych nakazów i zakazów;

- powiatowy lekarz weterynarii może nakazać posiadaczowi gospodarstwa podjęcie działań umożliwiających przeprowadzenie odstrzału sanitarnego;

- doprecyzowano przepisy dotyczące odstrzału sanitarnego na obszarach objętych formami ochrony przyrody;

- wprowadzono możliwość wykonywania polowań zbiorowych przy wykorzystaniu większej liczby osób niż 6 oraz wykonywania polowania z psami na obszarze objętym ograniczeniami.

Zmieniono też przepisy dotyczące polowań.

Więcej: Polowanie na dziki przez cały rok, zmiany w planach łowieckich i warunkach polowań

Z informacji Ministerstwa Środowiska wynika natomiast, że plany odstrzału z tego sezonu są zrealizowane w ok. jednej czwartej. Szczegóły w załączniku.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!