Jak twierdzą pracownicy, od kilku lat nie otrzymują podwyżek, ale za to rosną im zakresy obowiązków i wymagań.

- Od dwóch lat minister rolnictwa obiecuje nam pomoc – mówi Wiesława Gawior, zastępca przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Rolnictwa NSZZ"S". – Od dwóch lat apelujemy do posłów o podniesienie nam budżetu. Wszystko bez efektu. Skutek jest taki, że osoby z wykształceniem wyższym, a nawet z tytułami naukowymi, zarabiają poniżej 2 tys. zł miesięcznie. Obiecano wyrównanie, ale nawet tym osobom nie podniesiono pensji, a jak podniesiono, to tylko niektórym z nich. Podobnie jest z premiami – są tylko dla swoich. Wielokrotnie prosiliśmy o spotkanie z prezesem, wysyłaliśmy wiele pism. Bez rezultatu. Nie pozostało nam nic innego, jak tylko wejść w spór zbiorowy. To, co robimy, to krzyk rozpaczy.

Dlatego 17 września związek postanowił wystąpić do prezesa ARiMR z żądaniami:
1. Podwyżek wynagrodzenia w ten sposób, że stawki osobistego zaszeregowania każdego pracownika zostaną podwyższone o 500 zł brutto;
2. Ujednolicenia płac na poszczególnych stanowiskach we wszystkich jednostkach organizacyjnych Agencji. Wyeliminowanie ogromnych różnic pomiędzy wynagrodzeniem pracowników biur powiatowych oraz centrali.
3. Wprowadzenia czytelnego systemu nagród kwartalnych, tak aby spełniał on swoją motywacyjną funkcję.
4. Respektowanie ścieżki awansu zawodowego po przepracowaniu odpowiednich lat pracy.

Związek czeka na uwzględnienie swoich żądań do dnia 30 września 2015 r., nieuwzględnienie ich traktowane będzie jako wszczęcie sporu zbiorowego. W takiej sytuacji prezes został zobowiązany do zawiadomienia okręgowego inspektora pracy o wszczętym sporze zbiorowym i zgodnie z ww. ustawą powinien podjąć negocjacje.

Ponadto w przypadku nieuwzględnienia żądań, związek zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia akcji protestacyjnej.

Jak wynika z sondy przeprowadzonej na stronie internetowej związku, swoje poparcie wobec zorganizowania pikiety pod ministerstwem rolnictwa wyraziło 667 osób spośród 681 głosujących.

Związek liczy ok. 900 osób, pracowników ARiMR jest 10 tys.

W sprawie postulatu podwyżki wynagrodzeń o 500 zł swoje poparcia udzieliły także inne związki zawodowe działające w ARIMR:
- Związek Zawodowy Inspektorów Terenowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Województwie Łódzkim;
- Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związek Zawodowy Pracowników Służby Publicznej;
- Związek Zawodowy Pracowników ARiMR;
- Związek Zawodowy Pracowników Agencji i Instytucji Rolniczych;
- Związek Zawodowy Pracowników Administracji Rolnictwa "Agrosłużba"
- Bielski Związek Zawodowy ARiMR

-Dolnośląski Związek Zawodowy Pracowników ARiMR.

Podobał się artykuł? Podziel się!